Te veel #pfas in ei van #hobbykip en niet van #lobbykip

Een vreemd bericht onlangs in de krant en op het journaal:

Pas op met het eten van eieren van hobbykippen. Dat advies geeft voedselwaakhond NVWA, omdat die eieren een te hoge concentratie pfas kunnen bevatten. De NVWA raadt aan het eten van hobbykippeneieren af te wisselen met eieren uit de supermarkt.

Hoe komt die PFAS in die eieren dan?  Kippen van hobbyboeren eten gras en grond uit de tuin en graan van de jumper. Dat gras, dat is net zo groen als het gras van de weilanden (misschien wel groener en gezonder) dan waar koeien in staan (mochten ze dat misschien een aantal dagen per jaar) .

Of komt het van het graan  uit de voederfabrieken. Het is voor te stellen dat de leidinigen en silo’s van dat soort fabrieken met een anti-stick-coating (tefon) zijn behandeld en dat daar de pfas vandaan komt. Maar dan toch zouden de megastallen ook vervuild graan krijgen.

Is dit een aktie van de kippenlobby, om het kweken van eigen eieren tegen te gaan en de toekomst van de megakippenstallen nog wat te verlengen?

Dan lijkt mij het laatste het meest plausibel.

https://www.nu.nl/gezondheid/6305025/ei-van-hobbykip-mogelijk-niet-veilig-verstandig-om-af-te-wisselen-met-gekocht-ei.html

Ik heb geschapen! Mijn handen hebben het gemaakt!

Adam2 en Eva1 waren halfapen. Voor 50% aap/primaat en voor 50% alien/god. Een volgende stap die Enki met zijn team maakte was het bevruchten van Eva1, niet door Adam2, maar door Enki zelf. Eva1 raakte voor de tweede keer zwanger en wierp na negen maanden Abel. Abel (AB.EL.> was lichter van huid en slimmer dan Kaïn omdat hij meer DNA van de Vader had) werd aanbeden door schepper en Vader Enki.

Het eerste kind van Adam2 en Eva1 was een zoon, die de naam Kaïn kreeg. Kaïn in mijn oertaal Kwando wordt KA.IN.>, met de betekenis: ‘open/opening-intens’, ofwel het was een ‘doorbraak’ dat de ‘geschapen’ bosdieren tot ‘mense’ gemaakt werden, die op hun beurt zelf nageslacht voort brachten! Een doorbraak, een opening, intens. Ook de pijn die Eva1 voelde in haar geboortekanaal (opening) was intens!

anne geddis
Toen Kaïn zijn mondje opende en het op een schreeuwen zette, zijn longetjes vulde – was dat ook een ‘opening intens’. De aanmaak van bosdieren tot mensen was een medisch-genetische doorbraak. Een mixwezen uit een zoogdier en een amfibie was dat zeker… en de komst van een ‘boreling’ vanzelfsprekend ook! Ook Kaïn was, net als zijn ouders; voor 50% aap/primaat en voor 50% alien/god.

In de omkering krijgen we NI.AK.<, met de betekenis: ‘turbulent/onstuimig-aankomend’, ofwel Kaïn had een roerig karakter en was opvliegend van aard. Werd snel een driftkop. Vooral toen hij merkte dat de Heere God Enki meer oog had voor Abel. Er groeide jaloezie… tot het kookpunt. Kaïn was open en intens in zijn doen en laten… en ook steeds getriggerd. De naam Abel wordt AB.EL.> met de betekenis:

‘aanbeden-el’, de aanbedene van El, van God Enki, die in dit knulletje nog meer van hemzelf terug zag. Eva1, half aap en hal alien, werd ditmaal door Enki bevrucht met diens zaad. Het kind dat zij baarde was nog maar voor 25% aap/primaat en voor 75% alien/god. Lichter van huid, met meer intelligentie. Daarom had Enki alleen maar oog voor hem. Hij was zijn ‘oogappel’, zijn oog-abel (abbel)…

Abel was door zijn ‘opgewaardeerde’ kenmerken superieur aan Kaïn, die door zijn onstuimigheid in onbalans kon komen, terwijl Abel meer evenwichtig was. In de omkering van de naam zien we dan LE.BA.<, met de betekenis: ‘leven-balans’, ofwel Abel’s leven, levenslust en levenskracht was in balans. De aandacht van zijn ‘vader’ voor Abel maakte Kaïn woedend, mede omdat hij zag dat Abel evenwichtig was in zijn gedrag…

die toonde geen driften. Kaïn had al moeite zijn emoties te controleren en de ziekmakende jaloezie maakte het alleen maar erger en op een dag… sloeg hij zijn broer de hersens in. Enki vroeg hem waar Abel was. Kaïn zei: ‘Ben ik mijn broeders hoeder’?! Nee dat was hij niet… Enki was berouwd… en besefte dat hij schuldig was aan de groeiende haat van Kaïn. Hij zond hem, zijn gezin en familie weg uit het Bit Shimti.

Stel je voor dat het laboratorium Bit Shimti het hoofdgebouw was en dat er bijgebouwen waren, hokken en kooien, stallen en speelplaatsen en een afgescheiden park. Ze werden weg gezonden uit die omstandigheid en zouden hun weg moeten vinden in de ‘onvriendelijke’ wereld daarbuiten. Enki herhaalde het experiment en bevruchtte Eva1 nogmaals en zij baarde haar derde kind na negen maanden draagtijd.

Dit kind kreeg de naam Seth. Seth in Kwando omgezet wordt; SE.TE.H(A).>, met de betekenis: ‘seker/zeker-thema-emotie/pijn/verdriet’, ofwel als Kaïn Abel niet vermoord had, was Seth er niet geweest. Voor H(A). kan ik ook HE. invullen dat betekend: ‘herrie/lawaai’ en kan ik ook zien als ruzie! In de omkering zien we A.HE.ET.ES.<, met de betekenis: ‘water/heftig-indrukken-is het’, kind dat Eva1 beroerde…

Eban | Galactic Anthropology
Illustratie van de Française Elena Danaan, die in contact zou staan met Enki (hierboven). Ik heb heeeeel weinig met veel ‘Amerikaanse’ presentatoren die zich bezig houden met de Twaalfde Planeet (die een ster blijkt te zijn…) en zijn bewoners; de ‘anunnaki’… en daar maken Elena Danaan en Michael Salla zeer beslist deel van uit. Als zij werkelijk Enki ontmoet zou hebben, wat niet kan omdat hij dood is… weer geïncarneerd is en nu als admiraal Sananda dient in de vloot van het Ashtar Commando, dan zou zij hem getekend hebben met grote zwarte ogen. De ‘anunnaki’ zijn namelijk lichtschuwe wezens en hebben een zwart ‘lichtfilter’ voor hun ogen. Enki heeft hier ‘menselijke’ trekken en zelfs een neus! De ‘anunnaki’ zijn ‘neusloos’ en hebben en lichte snuit. Wat ik hier boven zie is een tekening van Michael Salla met een waterhoofd!

EN.KI. en zijn team van wetenschappers wisten in het Bit Shimti (laboratorium in Afrika waar de mens werd geformeerd; volgens onderzoeker en schrijver Zecharia Sitchin ‘huis-adem-wind-leven’, maar letterlijk: ‘Huis waar gekoeld wordt’ en ook ‘binnenin datgene koel, klinisch geïmplanteerd tierig’, ofwel werkruimten waar zuurstof, vochtigheid, temperatuur en luchtdruk geregeld waren) de ‘mense’ te verwekken.

‘Elohim schiep de Adam naar zijn beeld – naar het beeld van Elohim schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij (met mannelijke en vrouwelijke kenmerken). Ik heb geschapen! Mijn handen hebben het gemaakt! De mens werd geschapen door een aapjeswijfje te bevruchten met het sperma van Enki. Het wijfje raakte zwanger… en baarde Adam. De AD.AM. (= ‘mengen-wortelen’, ofwel Adam was de gemengde en gewortelde mens…

vermengd uit aap/primaat met een amfibie en in het leven gezet) was mannelijk en vrouwelijk tegelijk en kon zich niet voortplanten. Pas nà de operatie (Enki ontneemt Adam een rib) weet Enki en zijn team een nieuwe Adam te formeren; een man en een vrouw! Van beiderlei kunne dus, met eigen kenmerken. Vóór de eerste Adam (‘adamoe’ – meervoud) werden er al jongentjes en meisjes geboren uit ‘broedgodinnen’.

Elk bevrucht met kweekjes met klei waarvan de uitkomst bekend was; een jongentje of een meisje. De zogenaamde broedgodinnen bestonden uit twee groepen van zeven ‘anunnaki’-vrouwen. Per bevruchting werden dus zeven meisjes en zeven jongentjes geboren. En die konden zich niet voortplanten… Ze waren man en vrouw tegelijk; dat wil zeggen ze waren ‘hermaphrodiet’. Hadden beide kenmerken en toch verschillend.

Op de dag dat Elohim Adam schiep,
in de gelijkenis van Elohim schiep hij hem.
Man en vrouw schiep hij hen,
en hij zegende hen, en noemde ze ‘Adam’
op de dag dat ze geschapen werden.

De god die de napisjtoe zuivert, Ea, sprak.
Voor haar gezeten, spoorde hij haar aan.
Nadat zij haar toverformule had uitgesproken,
strekte zij haar hand uit naar de klei.
Zeven legde ze links.
Daar tussen in plaatste zij de vorm.
… het baar… zij…
… het mes voor het afsnijden van de navelstreng.

De geboortegodinnen bleven bijeen.
Ninti telde de maanden.
De gewichtige tiende maand naderde;
De tiende maand kwam;
De periode voor het openen van de baarmoeder was verstreken.
Haar gezicht straalde begrip uit.
Ze bedekte haar hoofd, ze ging over tot de verlossing.
Haar middel omgorde zij, sprak de zegening uit.
Ze haalde een vorm eruit, daarin was leven.

Juichend van vreugde, riep de moedergodin Ninti uit:

‘Ik heb geschapen! Mijn handen hebben het gemaakt! En het is naakt en haarloos zoals wij…

‘Mense’ is ME.EN.SE.> in mijn oertaal Kwando, met de betekenis: ‘melden-Heer-seker/zeker’, ofwel de ‘mense’ kun je herkennen ten opzichte van andere humanoïde wezens op/in deze planeet omdat zij de genetische kenmerken hebben van de schepper en Vader Enki, zijn DNA. In de omkering krijgen we het volgende te zien; ES.NE.EM.<, met de betekenis: ‘het is-nevel/sperma-eminent’, ofwel de ‘donatie’ van…

de Heere God Enki, zijn kwakje dus, was van doorslaggevende invloed op de verwekking van de ‘mense’. Talloze eerdere pogingen een ‘loeloe’, een ‘loeloe ameloe’ te maken – een ‘awiloem’ (een nederig primitief, een slaaf dus) hadden gefaald en leverden slechts monsterlijke gedrochten op. Volgens Zecharia Sitchin zijn dat de fabeldieren uit de voortijd. Wij zijn allen kinderen van één Vader!

Met dank aan  E.J. Poorterman 1953

om te bekijken:
https://galacticanthropology.org/blog/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Enki

Gewoon blijven praten

Ik krijg nogal eens mail van mensen die ik al jaren ken. In de loop van de tijd blijken de politieke en geestelijke voorkeuren flink uiteengelopen. Maar toch blijven we in gesprek. Hieronder een conversatievoorbeeld. Met mensen die ik niet ken houdt de converstatie na een bepaalde tijd op, maar met EJP gaat het gewoon door en kunnen we van elkaar leren….

Op zo 24 jul. 2022 om 20:03 schreef E.J.P:

Caroline van der Plas valt door de mand: ze ontkend dat de landbouwgronden gebruikt zullen worden voor nieuwe asielzoekers-centra… en dat klopt ook wel, de werkelijkheid is dat die ‘boerengronden’ bestemd worden voor nieuwe wijken, dorpen en steden! voor nieuwe Nederlanders welteverstaan!… en die komen niet uit Nederland, maar van buitenaf. Dat noemen we ‘buitenlanders’! En dat geloofd zij niet! President Trudeau (zoon van Fidel Castro) van Canada waarschuwt de Nederlandse Boeren en vindt hun gedrag niet zo leuk… en stelt voor om UN-troepen te sturen om in te grijpen…

From: robin ketelaars
Sent: Monday, July 25, 2022 8:39 AM
To: E.J.P

dit is natuurlijk totale onzin, het gaat er om landbouwgrond beter in te richten op een meer natuurlijke manier zonder het verbouwen van veevoer voor megastallen.
als er dan landbouwgrond wordt opgeheven dan wordt dat teruggegeven aan de natuur
https://www.hunzeenaas.nl/projecten/de-branden/

en butenlanders hebben er helemaal niets mee te maken https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-integratie
maarja, het is maar gewoon doorgestuurd door ejp waar zou ik me druk om maken.

Op ma 25 jul. 2022 10:37 schreef E.J.P:

Robin slaap zacht! Het komt niet bij je binnen dat ontwikkelingen en vooruitgang (toekomstvisie) getackeld worden door de plannen van de Vrijmetselaars/WEF en de Khazaarse Maffia, die de ‘blanke wereld’ willen opheffen en uitschakelen en vernietigen. Jij en vele anderen, met een goede intensie en het hart hebbende op een goede plaats, hebben zich ingezet voor een basisloon voor alle wereldburgers. Een nobel streven ook. Stond al op de agenda van de wereld-elite en duistere machthebbers als een ‘slavenloon’. Het idee voor een basisloon is opgelaten als een ballonnetje… en dat noemen ze clue-dropping als ik met niet vergis. Iets lanceren in de maatschappij en wachten en kijken hoe de massa daar op reageert. Er moet namelijk toestemming komen vanuit het volk om vergaande maatregelen te mogen doorvoeren. Dat is een ‘kosmische’ wet. Dus de machthebbers krijgen volmacht voor een plan als het volk er mee instemt. We kennen dat fenomeen als ‘probleem, chaos en oplossing’. Ze blijven de vluchtelingen maar aanslepen. Opvangcentra kunnen de aantallen niet aan. Dus wordt gedreigd met het opnemen van vluchtelingen in je huis… (staat in de bijbel) en om dat te voorkomen komt het voorstel om in ijltempo nieuwe huizen, wijken, dorpen en steden te bouwen. Het volk zal daar mee instemmen! Gewoon even afwachten… Groet…

From: robin ketelaars
Sent: Monday, July 25, 2022 12:45 PM
To: E.J.P

Jij schreef:
>Stond al op de agenda van de wereld-elite en duistere machthebbers als >een ‘slavenloon’. Het idee voor een basisloon is opgelaten als een >ballonnetje… en dat noemen ze clue-dropping als ik met niet vergis. Iets >lanceren in de maatschappij en wachten en kijken hoe de massa daar op >reageert.

Sorry hoor, maar wij waren eerder. Als er sprake is van een slavenloon is dat een minderwaardige verkapte versie!
Een onvoorwaardelijk basisinkomen is ONWOORWAARDELIJK. Heeft niets met het wef te maken!

https://basisinkomen.nl/basisinkomen-het-kind-in-het-badwater-van-de-elite/

https://basisinkomen.nl/basisinkomen-onvoorwaardelijkheid-in-plaats-van-controle/

Op ma 25 jul. 2022 om 13:06 schreef E.J.P:

Nou moe! Nou moet ik wel even lachen hahaha! dat jullie er eerder zouden zijn dan de Vrijmetselaars/WEF/Khazaren! Ik zeg ook niet dat de doelstellingen van de strevers naar het instellen van een basisloon tot de WEF behoren. Ik zeg dat de ijveraars voor een basis-inkomen ‘onbewust’ de doelstellingen van de WEF/Vrijmetselaars/Khazaren hebben gesteund! Ik denk dat de ‘bedenkers’ en oprichters van de stroming een basisinkomen te faciliteren misschien wel uit die hoek komen. Datzelfde denk ik van de stroming die zich inzet voor ‘soevereiniteit’.

Op ma 25 jul. 2022 om 14:16 schreef robin ketelaars :

https://basisinkomen.net/de-geschiedenis-van-het-basisinkomen/ (vanaf 1516)
de vrijmetselaarsloges begonnen pas in 1717 https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_vrijmetselarij daarvoor was het gewoon een metselaarsgilde
het WEF is van 1971! https://www.weforum.org/about/world-economic-forum/
de kazaren hebben geen idee van het basisinkomen, nooit gehad, ook niet in de 6e-11e eeuw

de bedenkers en oprichters van het basisinkomen hebben in 1986 BIEN opgericht. dat zijn o.a. alexander de roo, karl widerquist, guy standing, David Cassasas, yoland bresson
https://basicincome.org/about-bien/ een wereldwijde organisatie voor de promotie van het basisinkomen.
video uit 2016 https://www.youtube.com/watch?v=bRraLWK415A
dit is echt een grassroots groep zonder enige band met het WEF of Schwab, etc

het basisinkomen wordt steeds bekender en daarom proberen tegenstanders/ c.q. andere partijen mee te liften op de naamsbekendheid
https://orthelius.info/blog/gekaapte-visies-verhinderen-echte-doorbraken/
zelfs johan oldenkamp: https://orthelius.info/blog/weer-een-basisinkomen-neppert-het-ibi/
https://orthelius.info/blog/valse-profeten-van-het-basisinkomen/
https://orthelius.info/blog/basisinkomen-hell-no-gewoon-clickbait/

en nu zijn het de wappies die hun feiten niet goed op een rijtje hebben en zich in de luren laten leggen, bedankt WEF!

de politiek wil helemaal geen ONVOORWAARDELIJK basisinkomen, dan zijn ze de controle helemaal kwijt
en als het niet onvoorwaardelijk is, dan is het geen basisinkomen op de manier zoals wij dat voorstaan!
https://orthelius.info/blog/misvattingen-over-het-basisinkomen-onvoorwaardelijkheid-staat-voorop/

als je de ballen hebt dan stuur je mijn bericht ook maar door naar je emaillijst.
robin

en kijk ook even bij www.basicincomeweek.org

Van: E.J.P
Date: ma 25 jul. 2022 om 15:06

Dan heb je gelijk! Ik wist niet dat er al zo lang naar toe gestreefd werd. Ik ga het zeker doorsturen!

 

In een andere mail stuurde ik naar aanleiding van deze conversatie

From: robin ketelaars
Sent: Monday, July 25, 2022 7:06 PM
To: EJP

https://fb.watch/euxEaekG6K/

Op di 26 jul. 2022 om 12:20 schreef EJP:

Het was met enkele minuten al duidelijk… het is propaganda. Dat jij dit aanvoert als ‘bewijsmateriaal’ zegt mij dat je veel te goedgelovig bent!

From: robin ketelaars
Sent: Tuesday, July 26, 2022 4:05 PM
To: EJP

ja wat dat betreft lijken we erg op elkaar….. of bedoel je dat het projectie is?

heb trouwens helemaal niets erbij vermeld, dus je weet helemaal niet wat ik ervan vind.

van EJP
di 26 jul. 18:23 (14 uur geleden)
aan robin

Dat is waar! Het is mijn oordeel…

Nog een voorbeeld

Hier een voorbeeld van een conversatie die dood bloedde. Via de infomail van de Vereniging Basisinkomen.

Op zo 24 jul. 2022 om 14:37
Van: HM
Onderwerp: basisinkomen

Bericht inhoud:
hallo,

denkt u niet dat een Basisinkomen een moderne Toren van Babel is; namelijk om buiten God om een stabiele samenleving te krijgen? We weten hoe het met de vorige Toren afliep. In deze aion in Gods plan is er nu eenmaal fiks onrecht in de vorm van armoede en werklozen. Zo is het beheer van God op dit moment. Als je hier aan gaat tornen dan ga je misschien tegen God in…

Om ook maar wat te zeggen…

gr.


Deze e-mail is verzonden vanuit het contactformulier op basisinkomen.nl

Met een aantal mensen beantwoorden wij deze mails, en wie zich geroepen voelt of het meest over het onderwerp weet, die beantwoord de contactformuliervraag. In dit geval had ik er zin an!

On Sunday, July 24th, 2022 at 5:17 PM, robin ketelaars  wrote:

kunt u een link sturen naar God? kan er niets over vinden

Op zo 24 jul. 2022 om 17:37 schreef HM:

God wil geen betere wereld maar een nieuwe schepping. We zullen niet afhankelijk zijn van een Basisinkomen maar van zijn genade.

Op 25 jul. 2022 om 08:00 heeft robin ketelaars  het volgende geschreven:

Ten eerste, de toren van babel was om de hemel te bereiken, de straf van god was dat iedereen een andere taal ging spreken. Het basisinkomen heeft daar niets mee te maken, het veroorzaakt geen spraakverwarring en is ook niet om de hemel te bereiken. Het basisinkomen kan dienen als fundament, zonder dat je hoeft te bouwen. Het is een soort moderne manna, waar iedereen genoeg te eten heeft en een dak boven het hoofd.

Ten tweede als god een nieuwe schepping wil dan zijn er genoeg planeten waar die zijn/haar gang kan gaan.

Meneer H, moeten mede-basisinkomen-genoten u werkelijk serieus nemen? Bij deze vergeef ik u voor uw dwaling dat u voorbij gaat aan de verantwoordelijkheid van de mens.
Vertrouwen op God sluit niet uit dat je je eigen verantwoordelijkheid neemt. In tegendeel, verantwoordelijkheid nemen als een passend antwoord op Gods benadering van de mens. Sinds de mens uit het paradijs is gehaald heeft hij een nieuwe taak gekregen. Namelijk de verantwoordelijkheid om de schepping na het paradijs vorm te geven. De mens is co-schepper geworden naast God. De schepping post-paradijs is de werkplaats en de speelplaats van de mens. Wij moeten daar iets mee: met de natuur, de schepping en met de mens in die schepping. We mogen ervan genieten en we moeten het verzorgen. We zijn daarmee verantwoordelijk voor het behoud van de natuur in de schepping, en tegelijkertijd zijn we verantwoordelijk voor onze medemens.

robin ketelaars
webmaster basisinkomen

​Op ma 25 jul. 2022 om 08:37 schreef W( ook verenigingslid) :

Nou, nou, Robin. Vooral christelijk gereformeerd Nederland heb je nu wel om.

=======================================================

met dank aan https://www.remonstranten.nl/wiki/geloof/verantwoordelijkheid-nemen/