Maandelijks archief: januari 2013

Overheid zaait verwarring over basisinkomen via Google advertenties

google-basisinkomen-com2 Het valt mij op dat noch de media, noch de overheid enige aandacht besteden aan het Basisinkomen in de zin van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen voor Iedereen (OBI), zoals gepropageerd door de Vereniging Basisinkomen.   De rijksoverheid probeert een graantje mee te pikken van de steeds populairder wordende zoekterm ‘basisinkomen’, daarom hebben ze dit woord gebruikt in hun advertenties bij Google. De term ‘basisinkomen’[1]  is in verband met de AOW wel enigszins geoorloofd, maar toch niet helemaal juist.De voorwaarden bij de AOW zijn er wel degelijk, dus kan er niet gesproken worden van een basisinkomen in de zin van een OBI.   Het grappige is ook dat in google.nl de advertentie onderaan staat en in google.com bovenaan te zien is

google-basisinkomen-nl google-basisinkomen-com1

Noot: [1] Wanneer vandaag  de dag in geschiedenis van het basisinkomen een startdatum zou moeten worden gegeven, is een voor de hand liggende gebeurtenis de vorming van het Basic Income European Network in September 1986. Dit als gevolg van de eerste internationale conferentie over het Basisinkomen, gehouden in  de “Universite Catholique de Louvain-la-Neuve”. De conferentie is niet alleen de eerste echte ‘reflexieve’ fase in de geschiedenis van het concept, maar ook  is het gebruik van de naam ’basisinkomen‘ voor deze categorie voorstellen ingehuldigd en geconsolideerd. Bron: De geschiedenis van het Basisinkomen: http://basisinkomen.nl/wp/de-geschiedenis-van-het-basisinkomen-door-walter-van-trier-who-framed-the-social-dividend/ Dit jaar zijn er 1 miljoen ondertekeningen nodig voor het Europese Burgerinitiatief voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen. Let ook op de informatie via basisinkomen.eu en facebook.com/ECI.basicincome. eci-ubi-logo-100 Officiële website: Basicincome2013.eu Officiële twitter: @basicincomeEU