Maandelijks archief: mei 2022

Krijg nou het apelazerus

41 WOORDEN BEGINNEN MET AAP

aap
aapt
aapje
aapte
aapgod
aapjes
aapten
aapmens
aapgoden
aapgodje
aapte na
aapachtig
aapgodjes
aapjesmos
aapmensen
aapmensje
aapachtige
aapachtigs
aapjeszeep
aapmensjes
aapachtigen
aapachtiger
aapachtigst
aapjessnuif
aapachtigere
aapachtigers
aapachtigste
aapjesgedrag
aapjesorchis
aapjesorkest
aap-noot-mies
aapachtigeren
aapachtigsten
aapjeskoetsier
aapjesorchisje
aapjesorkesten
aapjesorkestje
aapjeskoetsiers
aapjesorchisjes
aapjesorchissen
aapjesorkestjes

437 WOORDEN BEGINNEN MET APE

ape
apen
apex
apeel
apert
aperij
aperte
aperts
apexen
apexje
apezat
apekool
apenbek
apenbil
apenbos
apendom
apenhok
apenkop
apenoor
apenpak
apenpis
apenras
apenrok
apenvel
apenvet
apepsie
apercus
apertus
apetaal
apexjes
apezuur
apegapen
apekolen
apenbaby
apenbeul
apenbont
apenboom
apendarm
apenfoto
apengeld
apenhaar
apenhals
apenhart
apenhuid
apenhuis
apenjong
apenkaak
apenkind
apenkont
apenkooi
apenkots
apenkuur
apenland
apenlong
apenmaag
apenmelk
apenmuil
apenmunt
apennier
apennoot
apenoren
apenpaar
apenpoep
apenpoot
apenpots
apenrots
apenspel
apenstam
apentouw
apentuin
apenvolk
apenzang
apenzeik
aperijen
Aperture
apertuur
apetrots
apezatte
Apeldoorn
apenarend
apenbabys
apenbekje
apenbloed
apenbomen
apenbosje
apenbrein
apenbrood
apenfotos
apengatje
apengebit
apenharen
apenhokje
apenjaren
apenkaken
apenklier
apenkloot
apenkooie
apenkooit
apenkopje
apenkuren
apenlever
apenmagen
Apennijns
apennoten
apenpakje
apenparen
apenpoets
apenpoten
apenrasje
apenrokje
apensoort
apenurine
apenvacht
apenvlees
apeptisch
aperijtje
aperitief
aperturen
apestoned
apetrotse
apezatten
apekooltje
apelazarus
apenbakkes
apenbekjes
apenbekken
apenbeulen
apenbeulin
apenbillen
apenbosjes
apenbossen
apenbroden
apendarmen
apeneiland
apenembryo
apenfoetus
apengatjes
apengedrag
apengenoom
apengezang
apengrijns
apenhalsje
apenhalzen
apenhanger
apenharten
apenhartje
apenhoedje
apenhokjes
apenhokken
apenhuiden
apenhuidje
apenhuisje
apenhuizen
apenjongen
apenjonkie
apenkaakje
apenkarkas
apenkiekje
apenkindje
apenkloten
apenkooide
apenkooien
apenkopjes
apenkoppen
apenlanden
apenlandje
apenlevers
apenliefde
apenlongen
apenmaagje
apenmuilen
apennieren
Apennijnen
apennootje
apenoortje
apenorkest
apenpakjes
apenpakken
apenpokken
apenpootje
apenpotsen
apenpotsje
apenrasjes
apenrassen
apenrokjes
apenrokken
apenrotsen
apenrotsje
apenschijt
apenspelen
apensprong
apenstaart
apenstreek
apenstront
apenstudie
apentouwen
apentronie
apentuinen
apenvellen
apenvolken
apenvolkje
apeptische
aperijtjes
aperitieft
aperitieve
apestonede
apestoneds
apetrotsen
apextarief
Apeirofobie
apekooltjes
Apeldoorner
apenarenden
apenarendje
apenbabytje
apenbeultje
apenboompje
apenbreinen
apenbroekje
apenbroodje
apendarmpje
apenembryos
apenfamilie
apengebitje
apengebroed
apengeiltje
apengenomen
apengezicht
apenhaartje
apenhalsjes
apenhangers
apenhartjes
apenhersens
apenhuidjes
apenhuisjes
apenjonkies
apenkaakjes
apenkiekjes
apenkindjes
apenklieren
apenklootje
apenkolonie
apenkooiden
apenkooiend
apenkooitje
apenkuurtje
apenlandjes
apenliefden
apenliefdes
apenmaagjes
apenmuiltje
apenniertje
apennootjes
apenoortjes
apenpaartje
apenpoetsen
apenpoetsje
apenpootjes
apenpotsjes
apenrotsjes
apensoorten
apensoortje
apenspellen
apenstammen
apenstreken
apenstudies
apentaaltje
apentouwtje
apentronies
apentuintje
apenvachten
apenvachtje
apenvolkjes
apeptischen
apercuutjes
aperiodisch
aperitiefde
aperitiefje
aperitieven
apertuurtje
apestoneden
apenarendjes
apenbabytjes
apenbakkesen
apenbakkesje
apenbeultjes
apenbilletje
apenboompjes
apenbreintje
apenbroekjes
apenbroodjes
apendarmpjes
apenechtpaar
apeneilanden
apeneilandje
apenfamilies
apenfoetusje
apenfotootje
apengebitjes
apengebitten
apengedaante
apengeiltjes
apengeslacht
apengrijnsje
apengrijnzen
apenhaartjes
apenhersenen
apeninstinct
apenkarkasje
apenkinderen
apenkliertje
apenklootjes
apenkolonien
apenkolonies
apenkooiende
apenkooitjes
apenkuurtjes
apenlevertje
apenlongetje
apenmuiltjes
apenniertjes
apenoppasser
apenorkesten
apenorkestje
apenpaartjes
apenpoetsjes
apensoortjes
apensprongen
apenstaarten
apenstaartje
apenstreekje
apentaaltjes
apentouwtjes
apentuintjes
apenvachtjes
apenvelletje
apenverdriet
apenvrouwtje
aperiodische
aperitiefden
aperitiefjes
aperitievend
apertuurtjes
apextariefje
apextarieven
apenbakkesjes
apenbeulinnen
apenbilletjes
apenbreintjes
apenbroodboom
apenechtparen
apeneilandjes
apenfoetusjes
apenfoetussen
apenfotootjes
apengedaanten
apengedaantes
apengenoompje
apengezichten
apengezichtje
apengrijnsjes
apenhangertje
apenkarkasjes
apenkarkassen
apenkliertjes
apenkooienden
apenlevertjes
apenliefdetje
apenlongetjes
apenoppassers
apenoppasster
apenorkestjes
apenpopulatie
apenspelletje
apenstaartjes
apenstammetje
apenstreekjes
apenstudietje
apentronietje
apenvelletjes
apenvertoning
apenverzorger
apenvrouwtjes
aperitiefstop
aperitiefwijn
aperitievende
apextariefjes
apenbroodbomen
apenembryootje
apenfamilietje
apengenoompjes
apengeslachten
apengeslachtje
apengezichtjes
apenhangertjes
apeninstincten
apeninstinctje
apenkolonietje
apenliefdetjes
apenobservatie
apenoppasseres
apenoppassters
apenpopulaties
apenspelletjes
apensprongetje
apenstammetjes
apenstudietjes
apentronietjes
apenverzorgers
aperitiefdrank
aperitiefhapje
aperitiefstops
aperitievenden
apenbeulinnetje
apenechtpaartje
apenembryootjes
apenfamilietjes
apengedaantetje
apengeslachtjes
apeninstinctjes
apenkolonietjes
apenobservaties
apenoppassertje
apensamenleving
apensprongetjes
apenvertoningen
apenvertoninkje
apenverzorgster
aperitiefhapjes
aperitiefstopje
aperitiefwijnen
apertuurantenne
aperitiefconcert
aperitiefconcerten
apenstaartgeneratie
aperitiefaperitieven
Apennijns Schiereiland

SPREEKWOORDEN

De aap scheren

Zich aanstellen, komedie spelen

De aap vlooien

Zijn geld tellen
Zijn spaarpenningen tellen

De aap aanspreken

Zijn spaargeld opmaken

Iemand voor de aap houden.(Voor aap staan)

Iemand voor de gek houden (Voor gek staan)

Klimmen als een aap

Deze zegswijze spreekt voor zich zelf

Een aangeklede aap

Iemand die opzichtig gekleed is
Een opvallend lelijk mens, die zich bespottelijk kleedt of zich zo deftig mogelijk uitdost

Een malle aap

Iemand die zich belachelijk aanstelt

Iemands aap zijn

Iemands handelingen dwaselijk navolgen
Iemand nabootsen, hem in alles na volgen

Iemand voor aap laten staan (Voor aap staan)

Ook wel: voor Jan de aap. De uitdrukking bedoelt: niet meegeteld worden in een gezelschap; zonder meer verlaten worden door degene, met wie men stond te praten. Een soortgelijke uitdrukking is: voor Piet Snot (laten) staan. Het woord ‘aap’ houdt hier hoogstwaarschijnlijk verband met de eveneens ongunstige uitdrukking: aap van een jongen

De aap vinden, binnen hebben of gevonden of de aap is gevlogen, de aap vlooien

Ook deze uitdrukkingen houden min of meer verband met elkaar. Hier wordt met ‘aap’ bedoeld een stenen spaarpot in de gedaante van een aap, welke men vroeger bezigde, zoals men thans nog wel stenen varkentjes gebruikt
De eerste uitdrukking betekent: het geld te pakken hebben, de tweede: goed af zijn, de derde : het geld is zoek
‘De aap vlooien’ wil zeggen: de spaarpot aanspreken, het geld verdelen, of – om bij het beeld te blijven – zoals de levende aap van zijn vlooien wordt verlost, zo wordt de stenen aap van zijn geld ontdaan. Ook wel: het geld stelen. Volgens anderen is de uitdrukking ontleend aan een 17de-eeuws spreekwoord: ‘ze zien op geen aap, die uit Oost-Indië komen’, d.i.: ze zijn niet karig, die rijk zijn
De oorspronkelijke betekenis is intussen vrijwel geheel verloren gegaan. De uitdrukking wordt thans nog gekscherend gebezigd in de zin van ‘tijdpassering’. ‘Wat zal ik nu eens doen?’ ‘Wel, ga de aap vlooien’, waarbij kennelijk gedoeld wordt op de dierlijke aap. Wat voor ‘vlooien’ wordt aangezien, is bij de apen niets anders dan het zoeken naar een zoutsmakende afscheiding in de poriën der huid

Hij heeft de aap gevonden

Hij is goed af

Een ouwe aap strikken

Iemand proberen om te vormen, die daartoe door zijn leeftijd niet meer geschikt is

De aap is gevlogen

Het geld is zoek

Zich een aap vervelen

Zich erg vervelen

Hij heeft de aap binnen

Hij heeft geld binnengekregen (meestal een erfenis)

Hij heeft de aap beet

Hij heeft het geld (de schat) binnen

In de aap gelogeerd zijn

In moeilijkheden geraakt zijn
In moeilijkheden zitten; er slecht aan toe zijn; slecht behandeld worden
Dit spreekwoord betekent gewoonlijk: het kind van de rekening, de dupe der historie zijn, bedrogen uitkomen, er slecht aan toe zijn. Kiest een herbergier een aap – symbool van snaaksheid, ondeugendheid, karikatuur – als uithangbord, dan zijn zijn gasten voor hun plezier uit; zij krijgen een slechte bediening voor een hoop geld, ‘zij zijn in de vliegende Harlekijn gelogeerd’ (spreekwoord van gelijke betekenis, doch in onbruik geraakt). Volgens anderen moet men hier bij ‘aap’ denken aan het aldus genoemde ‘stormbezaanstagzeil’ en zou de uitdrukking dus kunnen betekenen: met storm op zee zijn, en bij uitbreiding: in onaangename, benarde omstandigheden verkeren. Dit laatste nu betekent zij werkelijk; maar gewoonlijk wordt zij spottend gebruikt, daar men er in de regel mee te kennen geeft dat men van de niet benijdenswaardige toestand, waarin men verkeert, zelf de oorzaak is

Een aap van een jongen

Een brutale, vrijpostige, onhebbelijke jongen. Soms wordt ook gesproken van: een brutale aap

De aap binnen hebben

hij heeft de aap binnen: hij heeft het geld ontvangen, hij heeft het geld in zijn bezit.

Aap, wat heb je mooie jongen

Vleierij met de bedoeling iets gedaan te krijgen