Maandelijks archief: maart 2013

Voor een basisinkomen en tegen de EU, wat moet ik doen?

euEr zijn mensen die voor een basisinkomen zijn, maar tegenstander van de EU. De vraag is dan, ga ik tekenen of niet. “Ik wil niet iets te maken hebben met de EU, want dat doe ik mee!” kan iemand zeggen. “vrijheid en burgerrechten zijn mijn eerste behoeften, daarna komt het geld” zoals een tweep mij liet weten. Alleen ben ik vergeten te vragen of je met vrijheid en burgerrechten brood kunt kopen, een huis kunt huren en kleren aan je lijf hebt. Een kartonnen doos is tot nu toe nog zonder statiegeld. Verder lezen

Ook kinderen hebben recht op een basisinkomen

logo-dekinderombudsmanIn 1989 hebben de Verenigde Naties (VN) het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) opgesteld. Dit wordt het Kinderrechtenverdrag genoemd. Nederland heeft dit verdrag, samen met bijna alle landen in de wereld, ondertekend. In het verdrag, dat uit 54 artikelen bestaat, staan de kinderrechten beschreven. Bijna alle aspecten van het leven voor kinderen komen aan de orde. De onderwerpen zijn onder te verdelen in drie categorieën:

Voorzieningen. Kinderen hebben recht op gratis en goed onderwijs, goede en bereikbare gezondheidszorg en opvang;
Bescherming. Kinderen hebben recht op bescherming tegen mishandeling, uitbuiting, verwaarlozing, kinderarbeid, oorlogsgeweld, handel en slavernij;
Participatie. Kinderen hebben er recht op te worden betrokken bij wat kinderen aangaat. Ze hebben recht op vrije meningsuiting en mogen meepraten en meebeslissen over zaken die hen aangaan.
Het complete Kinderrechtenverdrag staat in begrijpelijke taal in het Blauwe boekje.[1]

[1] http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/Blauwe-boekje-Kinderrechtenverdrag.pdf
http://www.dekinderombudsman.nl/