Voor een basisinkomen en tegen de EU, wat moet ik doen?

euEr zijn mensen die voor een basisinkomen zijn, maar tegenstander van de EU. De vraag is dan, ga ik tekenen of niet. “Ik wil niet iets te maken hebben met de EU, want dat doe ik mee!” kan iemand zeggen. “vrijheid en burgerrechten zijn mijn eerste behoeften, daarna komt het geld” zoals een tweep mij liet weten. Alleen ben ik vergeten te vragen of je met vrijheid en burgerrechten brood kunt kopen, een huis kunt huren en kleren aan je lijf hebt. Een kartonnen doos is tot nu toe nog zonder statiegeld.twitter24maart2013

Mensen die fulmineren tegen de EU, dat is wel begrijpelijk, alhoewel ik het er niet mee eens ben op de manier waarop dat gaat. Niet stemmen, niets mee te maken willen hebben, uit de Euro, uit de EU, dat zijn allemaal leuke slogans voor de populisten van links en rechts, maar je schiet er niets mee op.

Ik ben meer van het van binnenuit benaderen van de situatie. Meedoen en overtuigen dat het ander kan en moet. Vandaar dat ik ook grote voorstander ben van het Europese Burgerinitiatief. Met name dat voor een Unconditional Basic Income.

Visuel-FROnlangs in Straatsburg was ik op de conferentie “Poverty and Inequality in Societies of Human Rights: the paradox of democracies – Proposals for an Inclusive Society”[2] georganiseerd door de “Social Cohesion Research and Early Warning Division” een commissie van de Raad van Europa [3]. De indruk die ik daar kreeg van de organisatie (dus niet van de deelnemers) dat zij zeer begaan waren met de mensen en ook tegen de manier op botsen hoe de EU werkt. Er is binnen de EU geen aandacht voor sociale zaken, het gaat alleen over economie en financiën. Vergeten wordt dat de mens hier een belangrijke rol in speelt. Niet allen banken en bedrijven hebben het meer voor het zeggen.

De EU is ooit ontstaan door dat drie machten samen gingen, de EEG [1] , EAG en de EGKS. Allen geld en economie, zonder de sociale factor (mens) daarin te betrekken. De grootondernemers van de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) waren alleen gericht op handel, evenals EAG (Euratom) op winst uit energie.De Raad van Europa probeert daar verandering in te brengen, maar botst op tegen het feit dat zij alleen maar advies kunnen geven en geen wetten kunnen afvaardigen. Sociale Cohesie en voorkomen van Uitsluiting staan hoog op het programma van de Raad. Zij hebben graag voorbeelden van uitsluiting om daarmee naar het hof in Straatsburg te gaan, om zo jurisprudentie op te bouwen.

Afijn, om een lang verhaal kort te maken, moet ik nou dat Europese Burgerinitiatief ondersteunen terwijl ik tegen de EU ben. Ik zou zeggen teken, want je weet maar nooit of je er later spijt van krijgt. En die EU, die moet gewoon van ONS worden en niet van de grootbanken en grootondernemers. Die moeten maar eens een toontje lager gaan zingen. Wij moeten als gewone burgers de EU maar overnemen. Dus Tekenen die Burgerinitiatieven! En zeker die voor het Onvoorwaardelijke Basisinkomen! En start er zelf eentje, een miljoen handtekeningen is zo gehaald, als het ergens over gaat!

eci-ubi-support-banner-en

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.