Een tsunami op de Noordzee, is dat mogelijk?

Bericht gevonden via twitter:

Afgelopen week las ik dat er een aantal paragnosten zijn geweest die voorspellen dat wij een tsunami kunnen verwachten op de Noordzee en dat een gedeelte van Nederland overstroomt en het duizenden doden tot gevolg zal hebben. Is dat mogelijk in Nederland? Ik hoop u voldoende informatie te geven zodat u zelf kunt beslissen of het nodig is om rekening te houden met een ramp die Nederland hard zal treffen.

Langs de kust van de Noordzee zal geen tsunami optreden. Een zeebeving (bijvoorbeeld bij het vulkanische Ijsland zal door de ondiepe Noordzee snel uitdempen. De kust bij Noorwegen is zo steil dat het effect van een tsunami ook daar verwaarloosbaar zal zijn. Als in de Noordzee zelf een aardbeving plaatsvindt, zal de resulterende golf niet hoger zijn dan 0,5 meter en geen schade aanrichten. Langs andere Europese kusten kunnen echter wel tsunami’s voorkomen. In 2006 is er een megagolf gezien op de Noordzee, iets wat de regering aardig verborgen heeft gehouden en de weermannetjes na het nieuws afdoen als toeval en het zal nooit meer voorkomen in Nederland. Toch is het een golf geweest van 9 meter hoog. Denk je eens in, wat is 9 meter hoog?

Zijn wij net zo arrogant als Amerika, ons kan niets gebeuren, Nederland wordt altijd gespaard bij rampen? Stel je nu eens voor dat er een enorme overstroming komt door een tsunami.

Stel je voor, een grote aardbeving bij de kust van IJsland vlak bij Reykjavik. Er wordt groot alarm geslagen. Het heeft een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. Er vallen weinig gewonden, maar een week later is het weer raak. De stad Vik wordt getroffen. Binnen enkele minuten vindt er een explosie plaats in de bergen, de vulkaan is tot uitbarsting gekomen. Het wordt een grote kolkende ijsrivier. Binnen een half uur is de infrastructuur langs de kust totaal verwoest. De laatste beving werd ook gevoeld op de Shetlanderlanden. Een uur na de beving wordt de eilandengroep getroffen door een vloedgolf, ontstaan door de landmassa die in zee gleed. Met een snelheid van 200 kilometer per uur raast de eerste golf voorbij de eilanden. De gealarmeerde autoriteiten nemen direct contact op met de overheden aan de Schotse kust. Slechts 15 minuten krijgen de inwoners daar de tijd om weg te komen, wat onvoldoende blijkt te zijn. Ondertussen bereiken berichten over de naderende rampspoed het vaste land van Europa. In Denemarken, waar men de tsunami binnen anderhalf uur verwacht, gaat luchtalarm af. Via radio en televisie worden inwoners van de kustplaatsen geadviseerd om hoger gelegen gebieden op te zoeken. De lokale overheden en inwoners zijn echter niet voorbereid op zo’n grote en plotselinge evacuatie. In de chaos die volgt kunnen duizenden mensen niet meer ontkomen aan de vloedgolf, die vervolgens de kust overspoelt.

Anders is het aan de Hollandse kust, waar de golf de ondiepe zee in gaat en ongehinderd op de duinen afdendert. Hoewel de inwoners aan de kust gewaarschuwd zijn beuken om kwart over negen uur ‘s avonds de eerste golven tegen de dijken van Den Helder, even later gevolgd door de zeewering bij Petten: de hondsbosse Zeewering. Dankzij de ligging dwars op de golf wordt de kust van West-Friesland nauwelijks bedreigd. Even voor tien uur bedreigt de door de ondiepe kust opgestuwde golf de mond van het IJ. De tien meter hoge golf slaat over de pieren en dammen heen, waardoor de havens ten Zuiden van de sluizen onderlopen. Op enkele plaatsen bereikt het water in de kanalen van de sluizen een te hoog pijl. Daar stroomt het water over de kades, maar de schade blijft beperkt. IJmuiden blijft gespaard.

Om tien uur worden de plaatsen Noordwijk en Katwijk wel getroffen door de vloedgolf. Het water komt tot ver over de kades heen en loopt de straten van de dorpen in, auto’s en inboedel met zich mee sleurend. De zeewering lijkt echter wel bestand tegen de enorme druk en houd stand. Delen van de Bollenstreek lopen onder, maar de vele dijken die de polders begrenzen houden het water verder tegen. De meeste inwoners van de dorpen hebben zich tijdig in veiligheid kunnen brengen.

Het grootste gevaar loopt het best tegen het water verdedigde deel van ons land: de delta. Een vloedgolf die vanuit het noorden de Noordzee in gaat zal door de flessenhals tussen Engeland en België heen moeten. De energie die in de golf is opgeslagen zal zich met veel kracht daar door heen moeten persen. De golf zal daardoor veel hoger en krachtiger worden. Plaatsen als Londen, Antwerpen en Rotterdam krijgen met een enorme stijging van het water in de rivieren te maken. Aan de kust van België en Engeland zullen plaatselijk dorpen en steden worden verzwolgen. Laaggelegen gebieden van Nederland lopen onder met grote snelheid. De randstad zal volledig verdrinken met honderdduizenden, misschien wel meer dan een miljoen slachtoffers… in Nederland Alleen. De randstad zal, net als New Orléans eind 2005, een groot gif-meer worden. De belangrijke olie en gas productie in de Noordzee zal stil komen te liggen. In het Kanaal, tussen Engeland en België zullen vele kleine schepen door de plotselinge vloedgolf vergaan. Ook natuurgebieden als de Waddenzee zullen enorm veel schade oplopen.

Acht zwakke schakels met prioriteit langs de 268 kilometer lange kust van Nederland

tsunami-noordzee-kaart2

Acht zwakke schakels met prioriteit langs de 268 kilometer lange kust van Nederland

Als we hoogleraar in de geografische hydrologie, Marc Bierkens van de Universiteit van Utrecht, mogen geloven, gaat het Groene Hart van Nederland binnen een eeuw kopje onder. Oorzaak hiervoor zal zijn de jaarlijkse stijging van het grondwater als gevolg van zeespiegelstijging en bodemverzakking. Men is van mening dat we daar binnen afzienbare tijd niet langer tegenop kunnen pompen.

Voorspelling door Jan C van der Heide

Reeds jaren beschrijf ik in mijn voorspellingen en visioenen de slechte toestand van de Nederlandse dijken. En roep wanhopige kreten als: ‘De dijken moeten worden opgehoogd, verstevigd!’, ‘Dijken dreigen weg te zakken en zijn verzwakt’, ‘Aan de kust onder andere ter hoogte van Katwijk, Den Haag, Scheveningen bestaat een zeer gevaarlijke situatie. Bij de combinatie springvloed en storm zal water het land binnen- en overstromen’ etc Het gevaar van dijkdoorbraken neemt met het jaar toe. Water overal water. Voor alle burgers in West Nederland en Vlaanderen geldt: ‘Luctor et emergo’, ‘ik worstel en kom boven’. Of gaan we met z’n allen definitief kopje onder?

Bronnen: KNMI/jancvanderheide.com/geonature

Bron: http://www.wereldgeheimen.nl/een_tsunami_op_de_noordzee.htm

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.