Groot Fryslân en de Republiek der Nederlanden

DvhN 17/10/2013

DvhN 17/10/2013

De Statenfractie van de Friese D66 wil een nieuw landsdeel creëren met de provincie Friesland in het middelpunt. Deze nieuwe kijk op de provinciefusie is naar Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gestuurd.
Onder andere Noordoostpolder zou bij ‘Groot Fryslân’ moeten komen. Net als de kop van Noord-Holland, West-Friesland en het hele waddengebied. Het is volgens D66 Fryslân: “Een alternatief voor de in Friesland zo gevreesde herindeling met Groningen en Drenthe.” Het plan van D66 is een reactie op het voorstel om Flevoland, Utrecht en Noord-Holland te fuseren tot de Noordvleugelprovincie. [1] D66 heeft in Friesland één zetel in de Provinciale Staten.

Onze specialist EJPoorterman zegt hierover:

De politiek is het nog niet eens over het herindelen en samenvoegen van de Nederlandse provincies. Ikzelf denk dat dat alleen mag als er een nieuwe situatie ontstaat, want we hebben niet voor niets de 12e provincie Flevoland uit het water getoverd. Twaalf/12 is voor de Anunnaki een zeer belangrijk getal dus ging de Republiek der Nederlanden van zeven/7 provincies uiteindelijk naar elf/11 provincies en door een kunstmatige ingreep naar de twaalf/12 provincies. Zo streefde men in de Verenigde Staten van Amerika naar 52 staten. Alaska werd eind 19e eeuw van tsarendom Rusland gekocht en werd de 49e staat en daarna werd Hawaii er bij getrokken als 50e staat van Amerika… en de geheime bases Aerea 51 en Aerea 52 maakten het compleet. Weliswaar kunstmatig, maar deze bases tellen wel.

Robin denkt bij de getoonde reconstructie aan het opnieuw toewijzen van Den Burght op Texel als hoofdstad van Friesland. Daar kan ik me in vinden, maar ikzelf heb al heel andere kaarten getekend. Daarop zijn delen van Overijssel, Drenthe, samen met Groningen aan Friesland toegevoegd + Ostfriesland, de Emsstreek en de Noordoostpolder. Tenslotte zijn de Groningers, die hun naam danken aan de stad Gronn/Grün, ook gewoon Friezen. Allemaal afkomstig uit Soemerië en Akkad en van de eerste en de tweede migratie’s die rond 2200 en 2000 voor de jaartelling op gang kwamen toen in Babylon de stad overstroomde, de ommelanden verdorden en Soemerië van de kaart werd geveegd door de dodelijke fall-out van de atoombommen op Sodom en Gormorrah, de Baälbek en de Sinaï.

Dan voegen we Noord- en Zuid-Holland samen met ‘t Gooi, Flevoland, Utrecht en Zeeland, behalve Zeeuws-Vlaanderen. Dat deel met West- en Oost-Vlaanderen en delen van de Franse provincies Nord en Pas de Calais voegen we tot één provincie. Ook Antwerpen, Noord-Brabant en de twee provincies Limburg en de provincies Luik, Luxembourg en het hertogdom Luxemburg tot één en Brabant, Henegouwen, Namen en delen van Nord en pas de Calais ook… en natuurlijk het zuidelijke deel van Drenthe bij Overijssel en Gelderland en het onderste deel van het Emsland. Dan ziet de Republiek der Nederlanden er als volgt uit; 1 – provincie Friesland, 2 – provincie Salland, 3 – provincie Holland, 4 – provincie Brabant-Limburg, 5 – provincie Vlaanderen, 6 – provincie Brussel en 7 – provincie Luxemburg.

Zeven stuks voor een nieuwe staat en gelukkig voor de Anunnaki onder de Veluwe en onder de Ardennen ook een heilig getal. Ik schreef het al eerder; een groter land, met 33 miljoen inwoners, 3 grote zeehavens (Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen) en met een grondoppervlak van 95.000 Km² en daarmee rechtmatig ons grondgebied zoals we bezaten voordat de Fransen en Britten ons opdeelden in twee landen… om de macht te breken. Eén taal, één volk en één land. Een land dat God ons toezegde, voor toen en voor deze tijd, om vruchtbaar te maken en om te gedijen als volk en nu om er te kunnen overleven als straks de wereld in beroering is als veilige woonstede. Dicht bij God en wellicht samen ook opstijgen naar de Hemel vanaf vliegveld Fliegerhorst Deelen op de Veluwe.

[1] http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/106580/noordoostpolder-d66-friesland-nop-en-noord-holland-bij-groot-fryslan

Zie ook: https://www.facebook.com/Soeverein.Noord.Nederland

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.