Ik zal in steno het volgende schrijven…

lilithAnunnaki komen 445.000 jaren geleden naar deze planeet. Er wonen aardlingen, de mens bestond nog niet. Astronauten die dus kolonisten zijn, moeten hier bases aanleggen. Doel is het halen van ertsen en mineralen. Dat doen ze ook op andere planeten rond sterren in deze spiraal van de Melkweg. Arbeid is zwaar, omstandigheden ongunstig… Wetenschapper EN.KI. krijgt volmacht een nederig primitief te scheppen… pogingen mislukken. Uiteindelijk brengt hij zijn sperma in in een primaat. Opzet slaagt! De mens verschijnt ten tonele. Enki/Sinterklaas, de grote kindervriend, ziet de kleine belhamels opgroeien, haalt de fouten en mutaties eruit in zijn genetische processen.

Mens wordt uiteindelijk gescheiden in een ingewikkeld proces en de man en de vrouw verschijnen en blijken in staat tot voortplanting. Lekker ook! De planeet is afgegrendeld. Door een zeer dicht wolkendek. Veel oceaanwater zit dus in de wolken. Zeespiegel is tenminste 80-100 meter lager dan nu, mede door veel opslag in de twee enorme poolkappen. Minder water = meer land. Economisch ook deze dichte atmosfeer want nu kan men op plaatsen waar zee was, ook boren en aan mijnbouw doen. Zodoende lopen wegen vanuit Spanje/Portugal, Bahamas de zee in. De zee lag veel verderop. Niks Atlantis als eiland… Atlantis, Lemurie en Mu zijn gewoon gebiedsdelen die nu oner de zeespiegel liggen.

De ‘ruimtepolitie’ heeft deze Anunnaki of liever Gua opgespoord… en kondigde sancties aan. Wat was het geval? De amfibische Gua hebben in een andere tijd en dimensie zeer agressieve expansie-oorlogen gevoerd. Daarbij zetten zij zeer geavanceerde wapens in. Eenmaal was de schade zo groot dat de menbramen tussen de 5e, 4e en de 3e dimensie scheurden. De agressieve technologische reptielen vluchtten door de scheuren naar ons tijdsbesef in 3D. Hier namen zij snel na aankomst honderden zonnestelsel in en hun planeten. Goedschiks of kwaadschiks.

Strijd was vaak niet nodig. Om hun imperium in stand te houden, stelden zij overal subrassen aan die voor hen de boel bestieren. Zo ook in ons zonnestelsel. Volgens mij zijn de bewoners van de planeet Gud (of Anu – die ook wel bekend staat als Nibiru en Marduk) ondergeschikt aan het agressieve reptielenras… de ruimtepolitie (noem het maar de Federatie van Vrije Planeten en Volken) sommeerde de Anunnaki onze planeet te verlaten! Zo niet – zouden sancties volgen. Ze gingen niet! en de verstoring van het subtiele evenwicht op onze planeet werd verstoord, toen de ruimtepolitie een deel van de toenmalige zuidpoolkap deed afbreken. Er ontstond onbalans en de planeet begon te tollen en te tuimelen. Daardoor spoelde al het water uit de oceanen over de landmassa’s. De planeet koelde af, een klimaatomslag was het gevolg. Bliksems teisterden de planeet, wolken en winden zwollen aan, vulkanen braken uit en aardbevingen trilden door de aardkorst.

Al het water, opgeslagen in de zeer dichte atmosfeer regende neer in 40 dagen en 40 nachten. Het zeeniveau steeg en steeg… de planeet kwam tot rust. Ze zweefde nu op de kop en scheef ook nog eens. De Zon brak door en verwarmde de oppervlakte. Sindsdien hebben de bewoners te maken met dag en met nacht, met zomer en winter en met seizoenen. Dat was er voor die tijd niet (sinds de komst van de Anunnaki). Alles was anders en de Anunnaki, komende van een zeer duistere planeet, kunnen het licht niet erdragen en verdwijnen in ondergrondse bases. De planeet is nu voor de mens; de slaaf.

De positie van de planeet, tenopzichte van de andere planeten, de Maan en de Zon en de sterrenstelsels om ons heen, moet opnieuw berekend worden. Dat is omdat elke 3600 jaren de grote planeet der goden (Anunnaki) terugkeert in ons zonnestelsel… en de pendelschepen hier moeten landen en opstijgen. Vandaar herberekeningen, maar ook om vast te stellen of de tijdberekening en waarneming nog wel hetzelfde zijn. Voor de vloed kende een jaar precies 360 dagen in 12 maanden. Elke maand telde 30 dagen, verdeeld in 5 weken van 6 dagen.

Na de vloed bleek onze planeet in 365,25 dagen om de Zon te draaien en moest de godheid Toth (zoon van Enki) de 7e dag invoeren en kwam hij tot een verdeling van 52 weken in een jaar. Aangzien de goden onder de grond leefden, had men bovengronds waarnemers en uitvoerders nodig. Toen ook stelden zij Koningen aan om voor hen de planeet te besturen. Na de zondvloed begon de mens langzaam maar zeker weer in aantal toe te nemen. Het centrum van bewoning was het gebied dat we nu kennen als het Midden-Oosten, met de bergen in het oosten van Turkije als centrum. Van daar uit daalde men af naar de vruchtbaren dalen. Van daaruit trok men ook weg naar legere gebieden.

Ruim 3.500 jaren voor de jaartelling was de mensheid dankzij hun taal in staat om eensgezind samen te werken. De goden zagen dat en sloegen toe met de ‘Babbelonische spraakverwarring’, oftewel het uiteenhalen van mensen door hen op andere plaatsen op de planeet weer uit te zetten. Doel; dichtbevolkte gebieden ontvolken en de mensen verdelen en om de gemeenschappelijke kracht – de spraak, te verwarren. Dat is gelukt tot op de dag van vandaag. Langzaam maar zeker werd de planeet weer bevolkt… en er ontstonden stadstaten met koningen aan het bewind. De toenmalige wereld werd weer onder de Anunnaki verdeeld. Zo werden de ‘goden’ machtig per gebiedsdeel, per stadstaat en per stad. De kinderen van de Anunnaki eisten nu ook hun aandeel op.

Zo ontstonden binnen de familie-clans van deze buitenaardsen verschillen, fricties en ruzies – die bovengronds steeds weer door het mierenleger van mensen werd uitgevochten. Wij vechten voor die sukkels ondergronds en we hebben er geen weet van. Ze laten ons opdraaien voor hun gebrek aan samenwerking. Dat komt omdat het predatoren zijn, aasetende rovers, voortgekomen uit de Sauriers. Ze zijn agressief en kunnen alleen maar in termen van afpakken, veroveren, inpikken en onderdrukken denken en leven. Dat is behoorlijk zielig voor een zo ontwikkeld en geavanceerd ras uit de 5e dimensie. Ze zijn hier dan ook meer in de ‘stof’, in de materie geraakt… maar dat wilden ze toch ook met hun expansie-oorlogen?!

Zo kreeg onze wereld langzaamaan weer vorm en structuur. De koninklijken, hun vrouwen, kinderen en kleinkinderen hebben hun posities niet meer afgestaan. Ook zij zijn besmet met macht en ‘hebbehebbe’… en ze moeten ook wel! Zij zijn immers de aangestelden om taken uit te voeren voor de werkelijke machthebbers onder de grond. Paleizen staan daar waar krachtcentra zijn en (vaak) de bases van de reptielen zich ondergronds bevind… zo kunnen ze snel even kortsluiten. Het is niet ondenkbaar dat de koninklijken, vanwege hun DNA-samenstelling, zeer geschikt zijn om te dienen als lichaam voor de reptielen om af en toe even bovengronds te kunnen vertoeven. De koninklijken zijn dus eigenlijk meer slaaf dan hun onderdanen omdat wij nog een beetje onszelf kunnen zijn en zij – altijd bereidt moeten zijn om de reptielen te dienen en zich te onderwerpen. In ruil daarvoor mogen ze zich wentelen in rijkdom en overvloed. Jan-met-de-pet van het Mierenleger zorgt daar wel voor…

De machtstrijd tussen de Reptielen onderling gaat gewoon door. Als een zwerm hongerige sprinkhanen grazen ze de planeet af naar grondstoffen. Ze zoeken nog steeds ertsen en mineralen, maar ook gas en olie zoals jullie inmiddels begrepen hebben. Ze hebben maling aan landsgrenzen en nemen gewoon de ‘waardevolle’ gebieden in, desnoods door oorlogen te voeren. Ook voeren ze oorlogen om de aandacht van wat er werkelijk gaande is te verdoezelen. Ze zijn meesters in manipulatie, leugen en bedrog en weten de domme slaven die wij tenslotte zijn, steeds op het verkeerde been te zetten…

… maar hun tegenstanders, die ook Anunnaki zijn, hebben gekozen voor guerilla-oorlogvoering. Ze besloten te sterven en op te gaan in de mensheid. Zodoende zijn er onder de mensen een flink aantal reptielen. Die eenmaal in mensengedaante flink wat moeite hebben hun opdracht uit te voeren. Ze worden machtig en rijk en moeten moeite doen niet te vervallen in machtswellust, maar moeten met hun macht werken aan de noodzakelijee veranderingen. Zo is het mogelijk dat ook binnen organisaties als de Bilderberg-groep ook Anunnaki zitten die de boel trachten te ‘sturen’…

Dat gebeurd door beide partijen. Beiden proberen ze te infiltreren en bij te sturen. Inmiddels heeft de ruimtepolitie zich ook bemoeid en ook zij sturen processen aan. De roofzuchtige reptielen moeten terug naar 5D en de menbramen moeten weer dicht… Ook omdat onze planeet en ons zonnestelsel van 3D naar 4D gaat – dat is een kosmische kracht en wil en daar kan een klein zonnestelseltje zich niet aan onttrekken. Laat de Bilderbergers maar lekker vergaderen en laat hen maar plannen maken, ze hebben geen tijd meer en ze weten dat ook. Zeer Binnenkort komt hun grote komeetplaneet weer in ons zonnestelsel. Het goud, zilver, diamanten en andere waardevolle ertsen en mineralen liggen al klaar voor de pendelschepen…

… de planeet zal danig in beroering komen en het einde van de heerschappij van de Anunnaki, danwel reptielen, is voorbij… Ze kunnen de planeet verlaten zonder gezichtsverlies te leiden of ze gaan de strijd aan. Dan zullen ze uitgerookt worden en uiteindelijk als de planeet en mensheid (alleen de bewusten) van 3D naar 4d gaat en wellicht naar 5D. De onwillige Anunnaki zullen achterblijven in 4D. het zal hun gevangenis worden en uiteindelijk zullen ze ge-deleted worden. Pats boem over!

Ik wilde het kort houden dus daarom stop ik maar… Veel mag verontrustend lijken maar heel veel is bemoedigend. Weet dat de goeien zich steeds meer gaan herkennen en hun krachten gaan bundelen. Weet dat het licht op deze planeet al 10.800 jaren heeft gewonnen van de duisternis en weet dat alles anders wordt… weet ook dat alles uiteindelijk goed komt maar ook dat liefde de enige sleutel is die op alle sloten past. Weet dat dat ook de onbekende werelden der duisternis hun functie hebben en dat de schepsels uit die werelden onder geheel andere omstandigheden geevolueerd zijn. Als wij hen veroordelen, veroordelen wij ook onszelf… Zeker als we beseffen dat wij hun DNA hebben en wij met hen verbonden zijn… en zij met ons!

licht, liefde, kracht en energie om overeind te blijven in deze roerige tijden.

groet Limpopo (Evert Jan Poorterman)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.