Tagarchief: kwando

Ik heb geschapen! Mijn handen hebben het gemaakt!

Adam2 en Eva1 waren halfapen. Voor 50% aap/primaat en voor 50% alien/god. Een volgende stap die Enki met zijn team maakte was het bevruchten van Eva1, niet door Adam2, maar door Enki zelf. Eva1 raakte voor de tweede keer zwanger en wierp na negen maanden Abel. Abel (AB.EL.> was lichter van huid en slimmer dan Kaïn omdat hij meer DNA van de Vader had) werd aanbeden door schepper en Vader Enki.

Het eerste kind van Adam2 en Eva1 was een zoon, die de naam Kaïn kreeg. Kaïn in mijn oertaal Kwando wordt KA.IN.>, met de betekenis: ‘open/opening-intens’, ofwel het was een ‘doorbraak’ dat de ‘geschapen’ bosdieren tot ‘mense’ gemaakt werden, die op hun beurt zelf nageslacht voort brachten! Een doorbraak, een opening, intens. Ook de pijn die Eva1 voelde in haar geboortekanaal (opening) was intens!

anne geddis
Toen Kaïn zijn mondje opende en het op een schreeuwen zette, zijn longetjes vulde – was dat ook een ‘opening intens’. De aanmaak van bosdieren tot mensen was een medisch-genetische doorbraak. Een mixwezen uit een zoogdier en een amfibie was dat zeker… en de komst van een ‘boreling’ vanzelfsprekend ook! Ook Kaïn was, net als zijn ouders; voor 50% aap/primaat en voor 50% alien/god.

In de omkering krijgen we NI.AK.<, met de betekenis: ‘turbulent/onstuimig-aankomend’, ofwel Kaïn had een roerig karakter en was opvliegend van aard. Werd snel een driftkop. Vooral toen hij merkte dat de Heere God Enki meer oog had voor Abel. Er groeide jaloezie… tot het kookpunt. Kaïn was open en intens in zijn doen en laten… en ook steeds getriggerd. De naam Abel wordt AB.EL.> met de betekenis:

‘aanbeden-el’, de aanbedene van El, van God Enki, die in dit knulletje nog meer van hemzelf terug zag. Eva1, half aap en hal alien, werd ditmaal door Enki bevrucht met diens zaad. Het kind dat zij baarde was nog maar voor 25% aap/primaat en voor 75% alien/god. Lichter van huid, met meer intelligentie. Daarom had Enki alleen maar oog voor hem. Hij was zijn ‘oogappel’, zijn oog-abel (abbel)…

Abel was door zijn ‘opgewaardeerde’ kenmerken superieur aan Kaïn, die door zijn onstuimigheid in onbalans kon komen, terwijl Abel meer evenwichtig was. In de omkering van de naam zien we dan LE.BA.<, met de betekenis: ‘leven-balans’, ofwel Abel’s leven, levenslust en levenskracht was in balans. De aandacht van zijn ‘vader’ voor Abel maakte Kaïn woedend, mede omdat hij zag dat Abel evenwichtig was in zijn gedrag…

die toonde geen driften. Kaïn had al moeite zijn emoties te controleren en de ziekmakende jaloezie maakte het alleen maar erger en op een dag… sloeg hij zijn broer de hersens in. Enki vroeg hem waar Abel was. Kaïn zei: ‘Ben ik mijn broeders hoeder’?! Nee dat was hij niet… Enki was berouwd… en besefte dat hij schuldig was aan de groeiende haat van Kaïn. Hij zond hem, zijn gezin en familie weg uit het Bit Shimti.

Stel je voor dat het laboratorium Bit Shimti het hoofdgebouw was en dat er bijgebouwen waren, hokken en kooien, stallen en speelplaatsen en een afgescheiden park. Ze werden weg gezonden uit die omstandigheid en zouden hun weg moeten vinden in de ‘onvriendelijke’ wereld daarbuiten. Enki herhaalde het experiment en bevruchtte Eva1 nogmaals en zij baarde haar derde kind na negen maanden draagtijd.

Dit kind kreeg de naam Seth. Seth in Kwando omgezet wordt; SE.TE.H(A).>, met de betekenis: ‘seker/zeker-thema-emotie/pijn/verdriet’, ofwel als Kaïn Abel niet vermoord had, was Seth er niet geweest. Voor H(A). kan ik ook HE. invullen dat betekend: ‘herrie/lawaai’ en kan ik ook zien als ruzie! In de omkering zien we A.HE.ET.ES.<, met de betekenis: ‘water/heftig-indrukken-is het’, kind dat Eva1 beroerde…

Eban | Galactic Anthropology
Illustratie van de Française Elena Danaan, die in contact zou staan met Enki (hierboven). Ik heb heeeeel weinig met veel ‘Amerikaanse’ presentatoren die zich bezig houden met de Twaalfde Planeet (die een ster blijkt te zijn…) en zijn bewoners; de ‘anunnaki’… en daar maken Elena Danaan en Michael Salla zeer beslist deel van uit. Als zij werkelijk Enki ontmoet zou hebben, wat niet kan omdat hij dood is… weer geïncarneerd is en nu als admiraal Sananda dient in de vloot van het Ashtar Commando, dan zou zij hem getekend hebben met grote zwarte ogen. De ‘anunnaki’ zijn namelijk lichtschuwe wezens en hebben een zwart ‘lichtfilter’ voor hun ogen. Enki heeft hier ‘menselijke’ trekken en zelfs een neus! De ‘anunnaki’ zijn ‘neusloos’ en hebben en lichte snuit. Wat ik hier boven zie is een tekening van Michael Salla met een waterhoofd!

EN.KI. en zijn team van wetenschappers wisten in het Bit Shimti (laboratorium in Afrika waar de mens werd geformeerd; volgens onderzoeker en schrijver Zecharia Sitchin ‘huis-adem-wind-leven’, maar letterlijk: ‘Huis waar gekoeld wordt’ en ook ‘binnenin datgene koel, klinisch geïmplanteerd tierig’, ofwel werkruimten waar zuurstof, vochtigheid, temperatuur en luchtdruk geregeld waren) de ‘mense’ te verwekken.

‘Elohim schiep de Adam naar zijn beeld – naar het beeld van Elohim schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij (met mannelijke en vrouwelijke kenmerken). Ik heb geschapen! Mijn handen hebben het gemaakt! De mens werd geschapen door een aapjeswijfje te bevruchten met het sperma van Enki. Het wijfje raakte zwanger… en baarde Adam. De AD.AM. (= ‘mengen-wortelen’, ofwel Adam was de gemengde en gewortelde mens…

vermengd uit aap/primaat met een amfibie en in het leven gezet) was mannelijk en vrouwelijk tegelijk en kon zich niet voortplanten. Pas nà de operatie (Enki ontneemt Adam een rib) weet Enki en zijn team een nieuwe Adam te formeren; een man en een vrouw! Van beiderlei kunne dus, met eigen kenmerken. Vóór de eerste Adam (‘adamoe’ – meervoud) werden er al jongentjes en meisjes geboren uit ‘broedgodinnen’.

Elk bevrucht met kweekjes met klei waarvan de uitkomst bekend was; een jongentje of een meisje. De zogenaamde broedgodinnen bestonden uit twee groepen van zeven ‘anunnaki’-vrouwen. Per bevruchting werden dus zeven meisjes en zeven jongentjes geboren. En die konden zich niet voortplanten… Ze waren man en vrouw tegelijk; dat wil zeggen ze waren ‘hermaphrodiet’. Hadden beide kenmerken en toch verschillend.

Op de dag dat Elohim Adam schiep,
in de gelijkenis van Elohim schiep hij hem.
Man en vrouw schiep hij hen,
en hij zegende hen, en noemde ze ‘Adam’
op de dag dat ze geschapen werden.

De god die de napisjtoe zuivert, Ea, sprak.
Voor haar gezeten, spoorde hij haar aan.
Nadat zij haar toverformule had uitgesproken,
strekte zij haar hand uit naar de klei.
Zeven legde ze links.
Daar tussen in plaatste zij de vorm.
… het baar… zij…
… het mes voor het afsnijden van de navelstreng.

De geboortegodinnen bleven bijeen.
Ninti telde de maanden.
De gewichtige tiende maand naderde;
De tiende maand kwam;
De periode voor het openen van de baarmoeder was verstreken.
Haar gezicht straalde begrip uit.
Ze bedekte haar hoofd, ze ging over tot de verlossing.
Haar middel omgorde zij, sprak de zegening uit.
Ze haalde een vorm eruit, daarin was leven.

Juichend van vreugde, riep de moedergodin Ninti uit:

‘Ik heb geschapen! Mijn handen hebben het gemaakt! En het is naakt en haarloos zoals wij…

‘Mense’ is ME.EN.SE.> in mijn oertaal Kwando, met de betekenis: ‘melden-Heer-seker/zeker’, ofwel de ‘mense’ kun je herkennen ten opzichte van andere humanoïde wezens op/in deze planeet omdat zij de genetische kenmerken hebben van de schepper en Vader Enki, zijn DNA. In de omkering krijgen we het volgende te zien; ES.NE.EM.<, met de betekenis: ‘het is-nevel/sperma-eminent’, ofwel de ‘donatie’ van…

de Heere God Enki, zijn kwakje dus, was van doorslaggevende invloed op de verwekking van de ‘mense’. Talloze eerdere pogingen een ‘loeloe’, een ‘loeloe ameloe’ te maken – een ‘awiloem’ (een nederig primitief, een slaaf dus) hadden gefaald en leverden slechts monsterlijke gedrochten op. Volgens Zecharia Sitchin zijn dat de fabeldieren uit de voortijd. Wij zijn allen kinderen van één Vader!

Met dank aan  E.J. Poorterman 1953

om te bekijken:
https://galacticanthropology.org/blog/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Enki