Zintuiglijke waarneming houdt je voor de gek!

220px-Johannes_Kepler_1610Economische voorspellingen zijn is altijd fout omdat ze extrapoleren vanuit huidige principes. Vooruitgang is gebaseerd op verandering van principes. Principes zijn een manier van het interpreteren van menselijke zintuiglijke waarnememing. Alleen de mens verbindt conclusies en aan deze zintuiglijke waarneming en die is uitermate subjectief, maar wordt als wetenschappelijk feit aangenomen.

Wil je echt dingen veranderen, dan moet je je principes aanpassen.

Aan de hand van de theorie van Keppler, Ptolemaeus, Copernicus en Brahe wordt je meegenomen in een lezing door LaRouchePAC Science Research Team member Jason Ross, die laat zien dat niet alles met rekenarij kan worden verklaard, ook logisch nadenken en zoeken naar verklaringen in andere richtingen maakt dat we beter niet zo veel op onze zintuiglijke waarneming kunnen vertrouwen.

Al me al weer een goed voorbeeld van hoe we voor de gek gehouden worden door onszelf en de wereld om ons heen.

Bron: http://larouchepac.com/node/24352

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.