Asielzoekers hebben al een basisinkomen, nu wij nog!

Een bericht via twitter deed me meteen denken aan het onvoorwaardelijke basisinkomen, dat er nog steeds niet is. In Nederland hebben we wel een heleboel uitkeringen,(ww, wao, wia, beurs, kinderbijslag, etc) maar een onvoorwaardelijke basis is er niet.

Bij de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen rijzen vele vragen. Een van de vragen is “Hoe hoog moet een basisinkomen zijn“. In onderstaand stuk wordt dat uit de doeken gedaan. Het onvoorwaardelijke basisinkomen moet zijn

Voor volwassenen: 56,12 euro per week, kinderen van twaalf tot achttien jaar: 43,10 euro en kinderen onder de twaalf: 36 euro per week. Dat komt voor een gezin met twee kinderen neer op iets meer dan achthonderd euro per maand. Uitgaande van een kind uit elke leeftijdsgroep, en een omrekenfactor van 4,2 (normaal bij omrekenen van week naar maand) kom je dan uit op Euro 803,63

Pas dan kun je zeggen dat we in een solidaire samenleving leven, waar iedereen een bestaansminimun krijgt. Of je nou werkt of niet, of je nou geen, twee, of drie paspoorten hebt.

Voor meer informatie: basisinkomen.nl.

NOOT:

Voor de mensen die mij niet snappen (heb ik wel vaker last van), het bedrag van 803,63 is dus niet het bedrag van het basisinkomen hoor, maar het bedrag voor een gezin per maand! Het was alleen maar om je te laten zien dat het bedrag natuurlijk te weinig is.

Hier de omrekening: 235,70 voor volwassenene per maand en 181,02 cq 151,20 voor kinderen.

Lees ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ironie

PVV wil “zakgeld” asielzoekers halveren

De uitkeringen voor asielzoekers moeten gehalveerd worden. Het zakgeld van bijna 800 euro per maand voor een gezin met twee kinderen in een asielzoekerscentrum is veel te riant.

Dat vindt de PVV, dat de opvang al duur genoeg noemt. De gedoogpartij roept minister Leers (Immigratie en Asiel) vandaag op in te grijpen. PVV-Kamerlid Fritsma:
„Nederlandse gezinnen in de bijstand of met een minimuminkomen zijn blij als ze achthonderd euro overhouden. Dit kan fors naar beneden, ze hoeven verder niets te betalen. De opvang kost per asielzoeker al meer dan 20.000 euro per jaar, dit mogen we wel wat versoberen.”

Volgens de Regeling verstrekkingen asielzoekers krijgen asielzoekers wekelijks geld om boodschappen en kleding te kunnen kopen. Volwassenen krijgen 56,12 euro per week, kinderen van twaalf tot achttien jaar krijgen 43,10 euro en kinderen onder de twaalf 36 euro per week. Dat komt voor een gezin met twee kinderen neer op iets meer dan achthonderd euro per maand. Uitgaande van een kind uit elke leeftijdsgroep, en een omrekenfactor van 4,2 (normaal bij omrekenen van week naar maand) kom je dan uit op Euro 803,63

Dat is volgens Fritsma ’veel te veel’. „Het is duidelijk dat je dit niet alleen nodig hebt voor eten en kleding”, aldus Fritsma. „Dit is een extra reden waarom asielzoekers zo graag naar Nederland komen en leidt tot onacceptabele scheefgroei.”

Regeringspartijen VVD en CDA komen niet met aanvullende plannen om het regeer- en gedoogakkoord verder aan te scherpen. Zij willen dat die plannen allereerst uitgewerkt worden. De linkse oppositie vindt die maatregelen al veel te ver gaan. Volgens de PvdA schiet het asielbeleid door in onbarmhartigheid en dreigen veel asielzoekers in ’erbarmelijke situaties’ te belanden. De PvdA, bij monde van Kamerlid Spekman:

„In het gedoogakkoord staan allemaal maatregelen om het strenger te maken, maar de menselijkheid is 0,0 Ik wil het creperen van mensen tegengaan en ik wil ook niet dat we een hele hoge rekening krijgen.”

Volgens de oppositiepartij betalen vreemdelingen met medische aandoeningen of kinderen de rekening voor de strengere eisen die VVD, CDA en PVV met elkaar hebben afgesproken. De opdrachten waarmee minister Leers naar Europa wordt gestuurd zijn volgens hem een doodlopende weg. „Je ziet hoe moeilijk het zelfs al is om een visumregeling tegen te houden, dit is een koers die tot niets leidt.”

Niet dat Spekman aangeeft waarom de asielzoekers recht zouden moeten hebben op dat ruime zakgeld waarop Fritsma’s kritiek zich richt. En wat die “erbarmelijke omstandigheden” betreft – zolang er nog rijen voor de immigratieloketten staan, valt het daarmee duidelijk wel mee. Is het soms de bedoeling Belgische toestanden te kweken? De ellende met de Belgische asielwetgeving, zoals die de afgelopen weken duidelijk werd, zou de heer Spekman stof tot overdenking hebben moeten geven. Nu wekt hij tenminste de indruk daarvan geen kennis te hebben, of te willen nemen. Een zwakke jammerklacht “onrecht, zielig, zielig” resteert. Geen beste beurt.

Bron: http://www.artikel7.nu/?p=44228&utm_source=twitter&utm_medium=twitter

Over de Belgische toestanden: http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/1189250/2010/11/30/VN-noemt-toestand-Belgische-asielzoekers-onaanvaardbaar.dhtml

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.