De devaluatie van het begrip Basisinkomen door meeliften

VP_iconUit de oude doos; midden onder het Europese Burgerinitiatief voor Onvoorwaardelijk Basisinkomen schreef ik onderstaand stukje. De vrouwenpartij ligt sinds die tijd in onmin met mij, mag niet meer mailen op straffe van aangifte tot stalking, mijn mening is niet veranderd, die van de vrouwenpartij ook niet: https://twitter.com/Faaz71/status/547436556915847168
M
ocht het verdwijnen, hier de pdf discussie-twitter-vrouwenpartij

 

oktober 2015
Er is weer een of andere Gijs de Wijsneus die denkt een graantje te gaan meepikken van de term basisinkomen, ook al gebruikt hij er af en toe een koppelteken of een spatie tussen. Het is een puur Multi Level Marketing sceme, waar je dingen moet gaan verkopen aan mensen die weer wat moeten gaan verkopen en die weer wat moeten gaan verkopen. Als je mee wilt doen moet je eerst betalen en 3 mensen overhalen. Ja dat is dus verre van een onvoorwaardelijk basisinkomen Gijs Hooft Graafland! http://gijs213.wix.com/basis-inkomen#!veelgestelde-vragen/c1ynn Dus mensen, trap er niet in! Gijs is niet wijs!, kijk ook even op zijn twitter bij http://twitter.com/1basisinkomen

april 2015. Mevrouwenpartij is ook aan het reclame maken op facebook in de groep https://www.facebook.com/groups/basic.income.uk waar ze haar epistel voor de europese verkiezingen promoot.  Ik ben door mevrouwenpartij geblocked dus niets meer van haar zien, maar een reactie van mij is deze:

Monique Sparla her basicincome3.0 is not an UBI it is not a basic income at all, “The aim is that people who cannot earn a social minimum through work will become elligible for supplementary income
(zie blz 6 Vrouwen_Partij_EP2014_UK_online)

Hier is het stukje [4a en 4b later ingevoegd] zie ook de updates onderaan die laten zien dat de term basisinkomen devalueert:

28 oktober 2013

De crisis kabbelt voort, alle berichten over dat het beter gaat is gewoon bullshit. Stiekum worden regelingen getroffen die ons steeds verder de afgrond in helpen. Gemeenten die slavenarbeid propageren op straffe van een bestaan zonder geld.[1] Het is 3 minuten voor twaalf.

In vele hoeken wordt gekeken naar mogelijk alternatieven. Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) is zo’n alternatief. De Vereniging Basisinkomen is al jaren een voorstander hiervan. Na het aanbieden van 130000 ondertekeningen in Bern[6], de Zwitsers een stemming over het Basisinkomen zal gaan houden, komt het in Europa steeds meer los. Het Europese Burgerinitatief voor Onvoorwaardelijk Basisinkomen (ECI-UBI of EBi-OBi) is nog lang niet aan de miljoen ondertekeningen (115000 op moment van dit schrijven)[7]  maar maakt de tongen steeds losser. In heel Europa werken vrijwilligers aan het bekend maken van het initiatief. Croatie en Slovakije hebben hun quotum al gehaald. Nog 5 anderen voor 14 januari 2014.

De Vereniging Basisinkomen blijft duidelijk maken dat het gaat voor Onvoorwaardelijkheid. Gratis geld en niets anders! [2] Het blijft dus duidelijk hoe noodzakelijk het is dat De Vereniging Basisinkomen in reactie naar partijen/bewegingen/groepen die ons om samenwerking vragen (naar mijn indruk meestal om onze vereniging en het begrip Basisinkomen voor hun karretje te spannen) duidelijk de positie en het begrip OBi waar zij voor staan naar voren moeten brengen en dat Vereniging Basisinkomen alleen maar samenwerking aan willen gaan met “anderen”, die eenzelfde OBi nastreven.

Meeliften
Het is een bekend fenomeen, dat wanneer je enigszinds bekendheid gaat krijgen, anderen willen meeliften op deze bekendheid.De eerste aanvaring was met de Equal Life Foundation, die het begrip basisinkomen zeer ruim en met voorwaarden opvatte. Inmiddels is deze overgestapt naar een benaming die meer past in hetgeen de ELF wil bewerkstellingen, een “minimum gegarandeerd levensinkomen”[3]  De tweede aanvaring is met de vrouwenpartij, die onder het mom van Basisinkomen 3.0 een voorwaardelijk minimaal inkomen wil invoeren: Bijstand 3.0 is een betere benaming!. [4] De enige onvoorwaardelijkheid is dat je het mag aanvragen bij de belastingdienst![4a]

Wij wachten op de volgende zaak die ons Onvoorwaardelijke Basisinkomen wil beknotten tot een uitgebreide bijstandsuitkering.(D66 misschien? )[4b]
Het wordt GroenLinks , zie onderaan bij Update

De term “basisinkomen” kan niet meer geregistreerd worden, maar is in het verleden duidelijk voor de eerste keer gebruikt bij de vormingvan BIEN -het Basic Income Earth Network- in 1986 [5] Daar werden duidelijke regels opgesteld waar een basisinkomen aan zou moeten voldoen:

Een basisinkomen is een vast (maand-)inkomen, dat de overheid  aan iedere burger verstrekt of garandeert zonder daar voorwaarden bij te stellen. Het heet basisinkomen omdat het net genoeg is om van rond te komen. Wie een hoger inkomen wil blijft aangewezen op andere bronnen zoals inkomsten uit arbeid.


 

UPDATE 10/1/2015
Dit is nou wat ik bedoel, hieronder gaat GroenLinks Nijmegen met de term basisinkomen schermen, terwijl het gewoon een bijstandsuitkering is

GroenLinks in Nijmegen wil dat de gemeente een proef start met een basisinkomen voor een groep bijstandscliënten. Het basisinkomen zal lager zijn dan de bijstandsuitkering, maar mensen krijgen dan wel alle vrijheid iets bij te verdienen.
https://nijmegen.groenlinks.nl/nieuws/basisinkomen-positief-goedkoop-en-makkelijker

Daarom lijkt het GroenLinks verstandig het in Nijmegen anders aan te pakken. Dat zouden we kunnen doen door een lokaal experiment met een aantal simpele uitgangspunten:

 • Mensen met een uitkering kunnen kiezen uit twee stelsels, óf ze behouden de huidige uitkering óf ze doen mee met een pilot;
 • Bij meedoen met de pilot wordt een bedrag uitgekeerd dat iets lager ligt dan de huidige uitkering;
 • Werken wordt echter gestimuleerd doordat overige inkomsten niet worden afgetrokken van het bedrag.

De bedoeling van een basisinkomen is niet om een bedrag te krijgen lager dan de bijstand, zodat je de vrijheid (lees verplichting) hebt om je bedrag tot het sociaal miniumum aan te vullen!
Als je kiest voor een lagere uitkering – en hoe kan die in vredesnaam nog lager – dan ben je verplicht betaald te gaan werken, of te gaan klussen, of … ? En is dat werk er? Heb je de noodzakelijke vaardigheden? Wie is daar klaar voor na jaren van vernedering en verplicht bankzitten?


UPDATE 13/1/15

Sylvie Jacobs (basisinkomenpartij, equal life foundation[3]): Voor een ‘onvoorwaardelijk basisinkomen’ kun je je vervoegen bij de Vereniging Basisinkomen www.basisinkomen.nl — voor een ‘leefbaar gegarandeerd basisinkomen’ onvoorwaardelijk voor hen die het nodig hebben[8] bij de Basis Inkomen Partij www.basisinkomenpartij.nl Make ‘your choice’. Maakt het voor allen een stuk simpeler dan steeds over dit punt te blijven vallen hier in deze draad. Verspilling van tijd.


Om het nog eens op een rijtje te zetten: 

Het emanciperend Onvoorwaardelijk Basisinkomen is gedefinieerd door de volgende 4 criteria: universeel, individueel, onvoorwaardelijk en hoog genoeg om een bestaan als volwaardig lid van de maatschappij te kunnen verzekeren.

 1. individueelrechtUniverseel;
  Het is een individueel recht voor ieder mens; in principe elke persoon, ongeacht de leeftijd, afkomst, woonplaats, beroep, enz. zal gerechtigd zijn om deze toelage te ontvangen.  Elke vrouw, elke man, elk kind heeft recht op een basisinkomen op individuele basis en niet op basis van gezinssamenstelling of huishouden. Dus vragen we een gegarandeerd en Onvoorwaardelijk Basisinkomen voor iedereen.
 2. geentoetsIndividueel;
  Er is geen vermogens- en/of inkomenstoets. Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen staat los van feiten zoals huwelijkse staat, samenwoning of de samenstelling van het huishouden alsook van het inkomen of eigendomsbezit van andere leden van het huishouden of het gezin. Dit is de enige manier om privacy te garanderen en om controle te voorkomen over andere individuen. Op deze wijze krijgt elk individu de mogelijkheid zijn eigen beslissingen te nemen.
 3. geendwangOnvoorwaardelijk;
  Er is geen dwang tot arbeid of tegenprestatie.  We beschouwen het basisinkomen als een mensenrecht dat aan geen enkele voorwaarde gebonden zal zijn, noch aan de verplichting om betaald werk aan te nemen, noch aan het betrokken zijn bij gemeenschapsdiensten of te functioneren volgens traditionele rolpatronen. Het staat eveneens los van beperkingen met betrekking tot inkomen, spaargelden of eigendomsbezit.
 4. hooggenoegHoog Genoeg;
  Het bedrag is hoog genoeg voor een menswaardig bestaan, Het bedrag moet het mogelijk maken om volgens een fatsoenlijke levensstandaard te kunnen leven die overeenkomt met de sociale en culturele normen gangbaar in het land. Het moet materiële armoede voorkomen en de kans bieden om deel te nemen aan de gemeenschap. Dit betekent dat het netto-inkomen op zijn minst gelijk zou staan aan de armoedegrens bepaald volgens de Europese normen, wat gelijk staat aan 60 % van het zogenaamde nationaal gemiddelde netto equivalent inkomen. Vooral in landen waar de meerderheid een laag inkomen heeft en daardoor het gemiddeld inkomen laag is zou een referentiekader (bv. een productenmand) moeten worden gehanteerd om het basisinkomen te bepalen zodat in principe een leven kan worden gegarandeerd als volwaardig lid van de samenleving.

Zolang aan deze vier criteria wordt voldaan, kan de Vereniging Basisinkomen volmondig achter elk initiatief staan die deze onderschrijven!

Robin Ketelaars

http://basisinkomenvoordummies.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.