Valse profeten van het basisinkomen

valse-profetenEerder schreef ik er al over, als er zaken in de belangstelling komen vanuit een niche, zoals basisinkomen, dan proberen sommige profeten er een graantje van mee te pikken. Zo gaat het met alles in deze maatschappij, Groene Energie, is volledig uitgehold en overgenomen door de windmolenmaffia[1] die zonder subsidie niet kan bestaan, omdat er betere technieken voorhanden zijn[2]. Dat is eerder voorgekomen toen Tesla[3] bedacht dat iedereen zonder veel moeite energie kon gebruiken zonder daar veel voor te hoeven betalen, maar anderen zag de dollars al vliegen via de wisselspanningstechniek en onttrok alle steun aan Tesla en de grote winnaar was JP Morgan.[4]

Zo zie je het ook gebeuren met het basisinkomen. Lange tijd een niche geweest na de opleving in de 80-er jaren[5] maar ineens gaat het voor de wind en gaan de meest vreemdsoortige verhalen de ronden over het basisinkomen. Veelal verspreid door mensen die zich niet hebben ingelezen en allen maar misvattingen en vooroordelen kunnen spuien, de nadelen van de geenstijl- en nujij-generatie.

Intermezzo (we gaan zo verder over de valse profeten[0])

Toen in 2011 het idee ontstond om via het dan aanstaande Europese Burgerinitiatief[6] een initiatief te starten in Europa voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen, moesten er ten minste 7 mensen uit 7 verschillende landen worden gevonden om dit ECI te laten plaatsvinden. Dit ontstond via de Grundeinkommenbeweging in Oostenrijk en Duitsland, alwaar het basisinkomen al wat meer bovenwater kwam dan in Nederland. De Nederlandse Vereniging Basisinkomen had goede contacten en deed ook mee. Italie, Denemarken en Luxemburg volgden. Frankrijk had geen organisatie maar wel een goede gangmaker en deed de rij sluiten.

De eerste poging een initiatief op te starten mislukte omdat het niet aan de voorwaarden voldeed. Een wat meer afgezwakte versie werd uiteindelijk goedgekeurd en het  initiatief voor onvoorwaardelijk basisinkomen startte in januari 2013 [7]

De aanloop was lastig, vindt maar eens mensen die actief willen helpen om een organisatie vanaf de grond op (botom up) op te bouwen. De Italiaanse tak zou de website starten voor het ECI-UBI maar omdat Italia te veel bezig was met hun eigen initiatief voor invoering van een minimumloon [8] dat te verwarrend werkte met het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen, schoot de website niet op. Op het laatste moment is door Frankrijk en Nederland een website opgezet die alle gegevens van alle deelnemende Europese landen moest herbergen. De website werd uiteindelijk te traag door alle vertalingen binnen het CMS, want op het laatste deden 28 landen uit Europa mee met 23 verschillende talen. Gelukkig bleek redding nabij en uiteindelijk werd de website afgeslankt tot wat ie nu is.[7]

Om reuring over het initiatief te krijgen werden ook Facebook[8] en Twitter[9] ingezet. Om geld te krijgen voor advertenties in de diverse talen sloten webmasters uit diverse landen zich aan bij de Facebookpagina en zodoende kon er geadverteerd worden. Geld voor advertenties kregen we uit een crowdfundingaktie bij kisskissbankbank[10]. Zodoende werd het Basisinkomen op de kaart gezet, met uiteindelijk resultaat bijna 300.000 ondertekeningen, bij lange na niet genoeg voor het ECI, maar wel genoeg om de wereld in beweging te krijgen.

Niet alleen Europa was daar debet aan. Ook een aantal Zwitsers startten een initiatief om via het Zwitserse parlementaire systeem het basisinkomen op de agenda te krijgen.[11] De Zwitsers zamelden onder leiding van Daniel Hani en Enno Schmidt samen met een heleboel jeugdige enthousiastelingen 120.000 handtekeningen op, genoeg om in 2o16 de Zwitsers te laten stemmen over het Onvoorwaardelijke Basisinkomen.[11a] Tot die tijd wordt er hard aan gewerkt de Zwitsers nog meer voorlichting te geven. Hoe meer tijd hoe beter, want het blijft een bewustwordingsproces.[12]

Einde intermezzo

Over de valse profeten

Gedurende de tijd van het initiatief kwamen steeds meer mensen in aanraking met het basisinkomen en wilden ook actief worden (gelukkig) maar er waren er ook die gingen tegenwerken of ruzie zoeken. “jullie hadden dat anders moeten aanpakken”  en boden behalve hun opmerkingen niets anders aan dan hevige discussies en daarmee pogingen als splijtzwam te fungeren in het samenwerkingsverband in Europa. Dat lukte niet. Gewoon blokkeren en bannen die mollen.

Zo was er plotseling een profeet genaamd Gerero[13] die plotsklaps 250 mensen  vanuit zijn eigen groep van de facebookgroep van het basisinkomen[14] lid maakte. Daarvoor had hij al de Occupy beweging willen infilteren, maar dat is ook niet gelukt.[15]

Toen kwam plotseling de term basisinkomen tevoorschijn via een multilevelmarketingorganisatie (ja mensen dat is 1 woord zonder spaties[16])  waar de bedoeling was om via die term zieltjes te winnen voor hun organisatie waarvan ik de naam niet noem vanwege SEO overwegingen.  Die valse profeten gebruikten het basisinkomen en de terminologie van andere afkortingen zoals BIG voor eigen doeleinden.[17]

De oprichting van de vrouwenpartij die plotseling een basisinkomen3.0 introduceerde, wat neerkomt op bijstand3.0 door het vol te hangen met allerhande voorwaarden. [17a] [17b]

Het gaat verder

Er gebeurden ook goeie dingen, er werd een politieke partij voor het basisinkomen opgericht door de voorvechter van De Lange Mars[18] Rob Vellekoop. De basisinkomenpartij ofwel BIP[18] is door hem opgericht, maar uiteindelijk is Rob eruit gestapt. De reden waarom weet ik niet, maar heb zo mijn eigen gedachte hierover. Een aantal leden van de BIP die nu in het bestuur zitten zij aanhangers van de Equal Life Foundation (oh, nou noem ik toch die naam van de eenwoordige multilevelmarketingorganisatie)  en proberen zo hun terminologie te verwarren met de “zuivere leer “[19] van het Onvoorwaardelijk Basisinkomen door er allerhande voorwaarden en regels aan te hangen. De terminologie wordt verdraaid naar “Gegarandeerd Leefbaar Inkomen” wat een vertaling is van  “Livable Income Guaranteed”, wat weer de opvolger is van de Basic Income Guaranteed,  wat de valse kaping is van de oorspronkelijk door BIEN[20] gebezigde termen “Basic Income Guarantee” ofwel “Basic Income Grant”[21]

Bijeenkomsten over het basisinkomen worden nu gegeven door aanhangers van de clan en daar wordt gesproken over het Gegarandeerd Leefbaar Inkomen[26] uit naam van de Basisinkomenpartij.[27] Ik weet nu zeker waarom Rob ooit die partij vaarwel heeft gezegd!

Na publicatie van een artikel op deze website en die van mijn Deense collega[22]  en de dood van Bernard Poolman [23] is het gaan rommelen binnen de Destinyclan [24] en zijn de de term basisinkomen minder gaan gebruiken. In de plaats daarvan heet het nu Living Income Guaranteed (LIG). Hun website hebben ze ook hernoemd van basicincome.me naar livinincome.me [25] (een find&replace aktie!) . Dat trekt natuurlijk ook mensen aan die op zoek zijn naar alles over basisinkomen. Maar pas op, je wordt zo de clan ingetrokken op false voorwendselen.

Op het moment zijn de initiatiefnemers van “break the system”[28] ook voor een basisinkomen, maar, die worden heftig ge-mol-esteerd door mensen die niets gelezen hebben over het basisinkomen en de ideeën daarover. Verwarren nog steeds mensen met termen als communistisch, linkse hobby, werkschuw tuig, bankhangers, gaar ga ik niet voor betalen, moet wel wat tegenoverstaan. Uiteindelijk gaat de discussie verder, maar laten we het dan wel zuiver houden en streven naar ONVOORWAARDELIJKHEID, want dat is de enige basis waarop liefde voor de mensheid ten uitvoering gebracht kan worden.


UPDATE 10/1/2015 Dit is nou wat ik bedoel, hieronder gaat GroenLinks Nijmegen met de term basisinkomen schermen, terwijl het gewoon een bijstandsuitkering is

GroenLinks in Nijmegen wil dat de gemeente een proef start met een basisinkomen voor een groep bijstandscliënten. Het basisinkomen zal lager zijn dan de bijstandsuitkering, maar mensen krijgen dan wel alle vrijheid iets bij te verdienen.
http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/groenlinks-pleit-voor-proef-met-basisinkomen-in-nijmegen-1.4707714

De bedoeling van een basisinkomen is niet om een bedrag te krijgen lager dan de bijstand, zodat je de vrijheid (lees verplichting) hebt om je bedrag tot het sociaal miniumum aan te vullen!


 

met vriendelijke groet,
uw webmaster voor het basisinkomen:
robin; van de familie ketelaars AKA orthelius
http://orthelius.info
http://basisinkomenvoordummies.nl
http://vrijheidmaaktarbeid.nl

de “zuivere leer” van het basisinkomen:

Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi/UBI) is een hoeveelheid geld,

  1. betaald op een regelmatige basis aan een ieder,
  2. individueel,
  3. onvoorwaardelijk en universeel, zonder verplichting tot betaald of onbetaald werk
  4. hoog genoeg om een materieel bestaan ​​te verzekeren en te kunnen deelnemen aan de samenleving.

OBi is een stap op weg naar een emancipatorische sociaal zekerheidsstelsel.

Noten en links

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.