…sinds de atoombommen op Sodom, Gomorrah, Sinaï en Baälbek, zo’n vierduizend jaren geleden…

kort-gruningsHet Oost-Gronings zou, zo beweren enkelen… de kortste taal zijn in ons land (de wereld?). Dat zou kunnen! Het Oostgronings dialect is net geen Fries en ook net geen Neder-Saksisch en is ook net geen Nederlands en hoort dus bij geen enkele taal zou je kunnen zeggen. het vertoont wel overeenkomsten met het Fries, Ost-Fries en Oostermoers (Drenthe) en het Nedersaksisch en Nederlands… maar veel meer nog met het Soemerisch natuurlijk waar de taal oorspronkelijk vandaan komt.

Sumier betekent ‘beperkt’ en misschien ook wel ‘beknopt’… of ‘met weinig middelen’. Ik heb er al eens over geschreven natuurlijk over die Oost-Groningers, niet te verwarren met de ‘stadjers’ van de stad Groningen. De ommelanden-Groningers zijn weer onder te verdelen in klei- en zandhappers… en die lui in de veengebieden. Arme mensen, behalve de kleiboeren. Die waren vroeger schathemelrijk. De arme Groningers weten zich te redden met minieme middelen en weten te overleven.

Zij repareren meubilair met elastiekjes, paperclips, punaises, touwtjes en klosjes en zo doen ze dat ook met andere ‘mankementen’ in huis. Nieuwe stoel kopen? Nog niet nodig. Gaat zo nog wel. Ik was eens bij een Oost-Groninger in huis en het was zoals ik hierboven schets. Het A-team en McGyver zijn er niets bij… maar wat wil je ook als je sinds de atoombommen op Sodom, Gomorrah, Sinaï en Baälbek, zo’n vierduizend jaren geleden, al op de vlucht ben geweest…

en dan eindelijk na omzwervingen van vele eeuwen door Turkije, Kaukasus, Rusland, Finland en Estland eindelijk neerstrijkt op de klei van de lage landen. De oer-Groningers werkten op de raketbasis in Drenthe en werkten in de ‘tuunen’ ofwel de ‘Hof’van dat Eden. Grün of Gronn of Groeninge staat in relatie met de tuinen, de gaarden en de akkers van deze afgesloten gemeenschap. Oude Groningers noemen hun stad nog de ‘tuunen’ en veel Groningers heten Edens of Van Eden.

is getekend Evert Jan de Poorterman

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.